Skłonność rolników do ryzyka a stosowane strategie jego ograniczania

Main Article Content

Piotr Sulewski


Słowa kluczowe : ryzyko, rolnictwo, zarządzanie ryzykiem, ekonomika gospodarstw
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono poglądy rolników na temat przydatności wybranych strategii ograniczania ryzyka w zależności od skłonności respondentów do jego podejmowania. Omówiono zasadność wykorzystania w gospodarstwach poszczególnych sposobów redukcji ryzyka. Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że wyższa skłonność do podejmowania ryzyka sprzyja wdrażaniu aktywnych sposobów redukcji ryzyka. Zaobserwowano, że rolnicy z wyższą skłonnością do podejmowania ryzyka cechują się wyższym poziomem percepcji zagrożeń.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P. (2014). Skłonność rolników do ryzyka a stosowane strategie jego ograniczania. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 116–126. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.59
Bibliografia

Berg Ernst, Krämer Joern, 2008: Chapter 7 - Policy Options for Risk Management, [in] Income Stabilisation in European Agriculture: Design and Economic Impact of Risk Management Tools, Miranda P.M. Meuwissen, van Marcel A.P.M. Asseldonk, Ruud B.M. Huirne (eds.), Wageningen Academic Publishers, Wageningen, p. 143-169.

Damodaran Aswath, 2009: Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Goodwin Barry K., Vandeveer Monte L., Deal John L. 2004: An empirical analysis of acreage effects of participation in federal crop insurance program, "American Journal of Agricultural Economics", 86(4), p. 1058-1077. (Crossref)

Ginder Matthew G., Spaulding Aslihan D. 2006: Selected paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics, Association Annual Meetings, Long Beach, California, July 23-26, 2006, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/21073/1/sp06gi01.pdf.

Huirne Ruud B.M., Asseldonk van Marcel A.P.M., Meuwissen Miranda P.M. 2003: Risk financing model for livestock epidemics in the European Union, European Commission Health & Consumer Protection Directorate-General Directorate A - General Affairs, p. 5-46

Kemény Gábor, Klimkowski Cezary, Fogarasi József, Tóth Orsolya, Varga Tibor, 2014: Agricultural insurance support scheme,[in] Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession: lessons learned and implications for the design of future agricultural policies, Norbert Potori, Paweł Chmieliński, Andrew Fieldsend (eds.), Agricultural Economics Books, Budapest, Research Institute of Agricultural Economics.

Klimkowski Cezary, 2002: Ubezpieczenia od ryzyk katastroficznych w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2-3, p. 47-63.

Managing Risk in Agriculture. A holistic approach. 2011: OECD, p. 16-195.

Neumann John von, Morgenstern Oskar, 1953: Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press.

Ogurtsov Victor, 2008: Catastrophic Risk and Insurance in Farm-Level Decision Making, PhD Thesis, Wageningen University, p. 2-79.

Rojewski Konrad, 2012: Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce, [in]: Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie. Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce, Konferencja organizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Warszawa, 5 listopada 2012, p. 4-16.

Rolnictwo w 2013 r. 2014: GUS, Warszawa.

Ronka-Chmielowiec Wanda, ed. 2002: Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa, p. 11-36.

Shaik Saleem, Coble Keith, Knight Thomas, 2005: Revenue Crop Insurance Demand, Selected paper presented at AAEA Annual Meetings, Providence, Rhode Island, July 24-27, 2005, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/19319/1/sp05sh05.pdf.

Sherrick Bruce J., Barry Peter J., Ellinger Paul N., Schnitkey Gary D. 2004: Factors influencing farmers' crop insurance decision, "American Journal of Agricultural Economics", 86(1), p. 103-114. (Crossref)

Stanisz Andrzej, 2007: Przystępny kurs statystyki. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków.

Szelągowska Aleksandra, 2014: Zmiany w systemie ubezpieczeń rolnych w Polsce. Referat przedstawiony na konferencji: Ryzyko i ubezpieczenia w rolnictwie, Warszawa, SGGW, 21.05.2014.

Sztumski Wiesław, 1994: Ryzyko i świadomość ryzyka, [in] Społeczeństwo a ryzyko: multidyscyplinarne studia o człowieku i społeczeństwie w sytuacji niepewności i zagrożenia, p. 10-22.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Dz.U. 2005.150.1249, z późn. zm.

Vesper James, 2006: Risk Assessment and Risk Management in the Pharmaceutical Industry Clear and Simple. An incomplete history of risk management, PDA Bookstore, www.pda.org.bookstore.

Willett Allan H. 1901: The Economic Theory of Risk and Insurance, The Columbia University Press, Reprint, p. 481-600. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>