Adres redakcji
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Główna osoba do kontaktu
Redakcja „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wsparcie techniczne
Tomasz Ruchniewicz