Zmiany wyników ekonomicznych gospodarstw mlecznych w perspektywie roku 2013

Main Article Content

Piotr Sulewski
Adam Wąs


Słowa kluczowe : gospodarstwa mleczne, dochód gospodarstw, model liniowy
Abstrakt
Przedstawiono wyniki ekonomiczne oraz możliwości dostosowań w strukturze produkcji wybranych gospodarstw mlecznych w perspektywie roku 2013. Analizę przeprowadzono dla trzech potencjalnych scenariuszy sytuacji ekonomicznej. Podstawą porównań był rok bazowy 2006. Do obliczeń wykorzystano liniowy model optymalizacyjny gospodarstwa rolnego.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P., & Wąs, A. (2009). Zmiany wyników ekonomicznych gospodarstw mlecznych w perspektywie roku 2013. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 96(1), 91–100. https://doi.org/10.22630/RNR.2009.96.1.10
Bibliografia

Wniosek Komisji WspÛlnot Europejskich COM 306/4. 2008: Komisja Europejska, Bruksela.

Kuś J., Jończyk K. 2008: Dobra Praktyka Rolnicza w gospodarstwie rolnym, materiały szkoleniowe. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu.

OECD. 2008: Working party on agricultural policies and markets. The OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017.

Seremak-Bulge J. 2009: Przyszłość systemu kwotowania mleka w Polsce Hodowla i Chów Bydła, nr 1

Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2007: GUS, Warszawa.

Rynek mleka. Stan i perspektywy. 2008: Warszawa, kwiecień.

www.agrobiznesklub.pl: Rynek mleka, dostęp z 23.02.2009.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>