Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych

Main Article Content

Piotr Sulewski


Słowa kluczowe : efektywność gospodarstw, powierzchnia gospodarstwa, metoda DEA
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę efektywności gospodarstw indywidualnych w zależności od powierzchni użytków rolnych. Badanie przeprowadzono z zastosowaniem metody DEA. Analiza wykazała, że gospodarstwa większe osiągają wyższą efektywność skali, podczas gdy mniejsze jednostki cechuje wyższa czysta efektywność techniczna. Wskaźniki łącznej efektywności technicznej osiągnęły najwyższą wartość w gospodarstwach największych.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P. (2008). Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 94(2), 130–135. https://doi.org/10.22630/RNR.2008.94.2.30
Bibliografia

Coelli T. 1996: A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis Computer Program. CEPA Working Paper 96/08.

Karwat-Woźniak B. 2007: Obszar a potencjał gospodarstwa. Nowe Życie Gospodarcze, 24.05.2007.

Lerman Z. 2001: Productivity and Efficiency of Individual Farms in Poland: A Case for Land Consolidation. Annual Meeting of thr American Agricultural Economics Association, Long Beach, CA, July 28-31.

Lissitsa A., Odening M. 2005: Efficiency and total factor productivity in Ukrainian agriculture in transition. Agricultural Economics 32. (Crossref)

Majewski E. (red) 2001: Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Munroe D. 2001: Economic Efficiency in Polish Peasant Farming: An International Perspective. Regional Studies, Vol. 35.5. (Crossref)

Prochorowicz, J., Rusielik, R. (2007). Porównanie efektywności skali produkcji mleka w wybranych gospodarstwach Europy w 2005 roku . Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika rolnictwa, 94(1), 29-34. (Crossref)

Rusielik R. 2003: Pomiar efektywności skali produkcji w grupie przedsiębiorstw rolnych z wykorzystaniem metody DEA na przykładzie ośrodków hodowli zarodowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 980.

Prędki A. 2003: Analiza efektywności za pomocą metody DEA: Podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna. Przegląd Statystyczny R.L – Zeszyt 1.

Świtłyk M. 1999: Zastosowanie metody DEA do analizy efektywności gospodarowania spółek dzierżawiących nieruchomości rolne od AWRSP w latach 1995-1998 oraz gospodarstw rolnych prowadzących zunifikowaną rachunkowość rolną w 1997 r. na terenie województwa gorzowskiego. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.

Zyl J.van, Miller B.R., Parker A. 1996: Agrarian structure in Poland. The myth of large-farm superiority. Policy Research Working Paper 1596. The World Bank, Washington.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>