Metodologiczne problemy empirycznych badań ekonomicznych

Main Article Content

Jacek Chotkowski


Słowa kluczowe : metodologia badań naukowych, ekonomia, badania empiryczne, metody badawcze
Abstrakt
Treścią pracy jest prezentacja opisanych w literaturze metodologicznych problemów empirycznych badań ekonomicznych. Podkreślono znaczenie różnych podejść w badaniach ekonomicznych. Najważniejszym czynnikiem decydującym o efektywności badań jest odpowiedni dobór metod badawczych. Ważną rolę odgrywa poprawne sformułowanie problemu badawczego, określenie celów i hipotez.

Article Details

Jak cytować
Chotkowski, J. (2011). Metodologiczne problemy empirycznych badań ekonomicznych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(2), 74–84. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.18
Bibliografia

Adamkiewicz-Drwiłło H.G. 2008: Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.

Apanowicz J. 2003: Metodologia nauk, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.

Bednarski L. 2001: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław.

Blaug M. 1995: Metodologia ekonomii, WN PWN, Warszawa.

Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.

Chotkowski J. 2009: Odpowiednia polityka naukowa warunkiem skuteczności badań rolniczych, Pamiętnik Puławski, z. 151/I, s. 49-57.

Hajduk Z. 2001: Ogólna metodologia nauk, KUL, Lublin.

Jankiewicz-Siwek A. 1998: Prognozowanie na podstawie opinii ekspertów, [w:] Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, (red. nauk.) E. Nowak, Placet, Warszawa.

Kaczmarczyk S. 2003: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.

Kaczmarczyk S. 2007: Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Kisielińska J., Stańko S. 2009: Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G Ekonomika rolnictwa, 96(2), 63-76. (Crossref)

Klepacki B. 2009: Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G Ekonomika rolnictwa, 96(2), 38-46. (Crossref)

Kotler Ph. 1994: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.

Kuciński K. (red.) 2007: Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych, SGH, Warszawa.

Mruk H. (red.) 2003: Analiza rynku, PWE, Warszawa.

Niestrój R. 1996: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, WN PWN, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Seria Przedsiębiorczość, Warszawa-Kraków.

Pabis S. 2009: Metodologia nauk empirycznych - 15 wykładów, Wyd. II. Politechnika Koszalińska, Koszalin.

Pytkowski W. 1985: Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa.

Rembeza J. 2010: Transmisja cen w gospodarce polskiej, Politechnika Koszalińska, Koszalin.

Runowski H. 2007: Zmiany w statusie nauk rolniczych w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej i związane z tym zmiany w organizacji hodowli roślin. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR., nr 27, s. 7-18.

Samuelson W. F., Marks S.G. 1998: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.

Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa.

Stankiewicz W. 2007: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.

Stańko S. 1994: Prognozowanie w rolnictwie, SGGW, Warszawa.

Szewczuk W. (red.) 1985: Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Wicki, L. (2008). Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 94(2), 136-146. (Crossref)

Wysocki F. 2010: Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wyd. UP, Poznań.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.