Stopień awersji do ryzyka a wyniki gospodarstwa rolnego

Main Article Content

Piotr Sulewski


Słowa kluczowe : ryzyko w rolnictwie, awersja do ryzyka, wartość oczekiwana dochodu rolniczego, zmienność dochodów, ekwiwalent pewności
Abstrakt
W pracy podjęto próbę określenia wpływu stopnia awersji do ryzyka na wyniki gospodarstwa rolnego mierzone w kategoriach użyteczności wartości oczekiwanej. Badania przeprowadzono z zastosowaniem podejścia opartego na średniej i wariancji. Z analiz wynika, iż stopień awersji do ryzyka znacząco modyfikuje użyteczność wartości oczekiwanej dochodu rolniczego. Przeprowadzone symulacje wykazały, iż zarówno zmiany w strukturze, jak i korzystanie z ubezpieczeń produkcyjnych mogą wpływać stabilizująco na wysokość dochodów, chociaż wartość oczekiwana może ulec zmniejszeniu.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P. (2011). Stopień awersji do ryzyka a wyniki gospodarstwa rolnego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(2), 94–105. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.20
Bibliografia

Anderson J.R., Dillon J.L.1992: Risk Analysis in Dryland Farming System. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, Rome, 55.

Berg E. 2002: Assessing the Farm Level Impacts of Yield and Revenue Insurance: an Expected Value-Variance Approach, Contributed paper at the Xth Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), August 28-31, 2002, Zaragoza, Spain, 2-6.

Damodaran A. 2008: Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.

Hardaker J.B., Huirne R.B.M, Anderson J.R., Lien G. 1997: Coping with Risk in Agriculture, CABI Publishing, Wallingford.

Huirne R.B.M., 2002: Strategy and risk in farming, Farm Management Group, Wageningen, 256. http://library.wur.nl/ojs/index.php/njas/article/viewFile/399/117 (dostęp z 4.07.2011).

Neumann von J., Morgenstern O. 1944: Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton University Press, New Jersey, 15-29. www.books.google.com/books?id=QeN8-NA9K_sC&pg=PA339&hl =pl&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false (dostęp z 4.07.2011).

Ogurtsov A.V. 2008: Catastrophic risk and insurance in farm-level decision making, PhD Thesis, Wageningen University, 55-56. (Crossref)

Rojewski K. 2010: Potrzeba rozwiązań w ryzyku suszy, Materiały konferencyjne z seminarium. Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej - Ubezpieczalność suszy. Polska Izba Ubezpieczeń, 30 listopada 2010, 4-6.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2004: Ekonomia, t. 1, PWN. Warszawa.

Stankiewicz D. 2007: Skutki suszy w rolnictwie polskim, INFOS nr 6, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.

Sulewski P. 2011: Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczeń. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia. Nr 39, Warszawa, 23-44.

www.ilr.uni-bonn.de/pu/publication/Publikationen/EAAE_Berg.pdf (dostęp z 4.07.2011).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>