„Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” (DOI czasopisma naukowego 10.22630/RNR) wydawane w latach 1957-2019 publikowały wyłącznie oryginalne prace naukowe prezentujące wyniki badań empirycznych oraz artykuły metodyczne. Redakcja nie przyjmowała opracowań już publikowanych w innych czasopismach lub opracowaniach zwartych ani opracowań wtórnych, bazujących wyłącznie na danych obcych.