Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania

Main Article Content

Piotr Sulewski
Anna Kłoczko-Gajewska


Słowa kluczowe : ryzyko w rolnictwie, metody ograniczania, percepcja ryzyka
Abstrakt
Rolnicy w swojej pracy spotykają się z wieloma rodzajami ryzyka, takimi jak ryzyko biznesowe (ceny, warunki pogodowe, klęski żywiołowe, choroby zwierząt, itp.) lub finansowe. Większość ankietowanych rolników doświadczyła nieoczekiwanych strat w produkcji, najczęściej będących skutkiem suszy lub choroby zwierząt. Często również występowały znaczne wahania cen głównego produktu gospodarstwa. Mimo tego rolnicy stosują głównie pasywne formy ochrony przed ryzykiem, takie jak utrzymywanie rezerw finansowych lub unikanie kredytów. Jedynymi powszechnie używanymi metodami aktywnego zmniejszania ryzyka są różnicowanie działalności i ubezpieczenia majątkowe.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P., & Kłoczko-Gajewska, A. (2009). Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 96(1), 141–148. https://doi.org/10.22630/RNR.2009.96.1.15
Bibliografia

Bielza M., Stroblmair J., Conte C., Dittmann C., Gallego J. 2007: Agricultural Risk Management in Europe. [In:] Management of Climate Risks in Agriculture, I01st EAAE Seminar. Berlin, Germany, July 5-6. 22pp.

Gazeta Ubezpieczeniowa z dn. 5.04 2007: Wiele zależy od pogody.

Hardaker J.B. 2000: Some Issues in dealing with Risk in Agriculture. Working Paper Series in Agricultural and Resource Economics No. 3, 18 pp.

Hardaker J.B., Huirne R.B.M., Anderson J.R., Lien G. 2004: Coping with Risk in Agriculture. CABI Publishing, Wallingford. (Crossref)

Jerzak M. 2009: Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3. Warszawa - Poznań - Lublin.

Klimkowski C. 2002: Ubezpieczenia od ryzyk katastroficznych w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2-3 (289-290), 47-63.

Lien G., Flaten O., Korsaeth A., Schuman K.D., Richardson J.W., Eltun R. 2005: Comparison of Risk in Organic, Integrated and Conventional Cropping Systems in Eastern Norway. [In:] Developing Entrepreneurship Abilities to Feed the World in a Sustainable Way. 15th iFmA Congress, Campinas, Brazil: 168-179.

Lund M., Oksen A., Larsen T.U., Andersen H. 2005: Agricultural Risk Management - Experiences from an Action Research Approach. [In:] Developing Entrepreneurship Abilities to Feed the World in a Sustainable Way. 15th IFMA Congress, Campinas, Brazil: 269-281.

Miller A., Dobbins C., Pritchett J., Boehlje M., Ehmke C. 2004: Risk Management for Farmers. Staff Paper 04-11. Department of Agricultural Economics, Purdue University. 27 pp.

Saganowski T. 1998: Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext. Warszawa.

Śmiglak M. 2007: Identyfikacja i wykorzystanie rynkowych metod zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Wielkopolsce. Rozprawa doktorska, Akademia Rolnicza w Poznaniu.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>