Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych

Main Article Content

Bogdan Klepacki


Słowa kluczowe : metodologia badań naukowych, ekonomia, rozwój naukowy
Abstrakt
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań ekonomicznych. Wskazano główne zagadnienia dotyczące stawiania problemów naukowych, hipotez badawczych, metodyki doboru próby, a także rodzajów badań.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B. (2009). Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 96(2), 38–46. https://doi.org/10.22630/RNR.2009.96.2.20
Bibliografia

Babbie E. 2007: Badania społeczne w praktyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad. 1996: Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN, Warszawa.

Drozdowicz Z. 2008: Tradycje krytycyzmu i dogmatyzmu. Nauka, PAN, Warszawa.

Heller M. 1992: Filozofia nauki. Wprowadzenie. Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.

Hübner P. 2004: Historia magisterium. Forum Akademickie, nr 2.

Klamut J. 2008: Makdonaldyzacja i niebieskie migdały. Forum Akademickie, nr 12.

Klepacki B. 1987: Zasady wyboru próby do badań ekonomiczno-rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, Ekonomika rolnictwa, Ekonomika Rolnictwa, 84(3).

Kolman R. 2004: Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje). Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Gdańsk.

Kostera M. 2005: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mendel T. 2004: Metodyka pisania prac doktorskich. AE Poznań.

Mikołajczyk Z. 1999: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Miszczak W. 2004: Projektowanie próby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Lipiński E. 1981: Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty. PWE, Warszawa.

Pawłowski Z. 1972: Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa.

Rutkowski J. 1999: O warsztacie uczonego i nauczyciela. [W:] Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce. Wyd. Key Text, Warszawa.

Sławińska M., Witczak H. 2008: Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. PWE, Warszawa.

Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. KiW, Warszawa.

Steinhaus H. 1980: Słownik racjonalny. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Wiatrak A.P., Wojtaszek Z. 1999: Zasady przygotowywania prac naukowych - na stopnie i do publikacji. Maszynopis, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW, Warszawa.

Zasępa R. 1972: Metoda reprezentacyjna. PWE, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>