Zmiany w organizacji i wynikach produkcyjno-ekonomicznych rodzinnych gospodarstw towarowych w latach 1995-2005

Main Article Content

Piotr Sulewski


Słowa kluczowe : gospodarstwo rodzinne, dochody gospodarstw, zmiany organizacyjne
Abstrakt
W pracy przedstawiono zmiany, jakie dokonały się w grupie gospodarstw towarowych w okresie ostatnich 10 lat. W analizowanej zbiorowości zaobserwowano przede wszystkim znaczne zwiększenie przeciętnej powierzchni użytków rolnych oraz skali produkcji zwierzęcej. Zaobserwowane zmiany organizacyjne wpłynęły na sytuację dochodową gospodarstw, która pomimo poprawy pozostaje bardzo zróżnicowana w badanych gospodarstwach.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P. (2006). Zmiany w organizacji i wynikach produkcyjno-ekonomicznych rodzinnych gospodarstw towarowych w latach 1995-2005. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 93(1), 129–138. https://doi.org/10.22630/RNR.2006.93.1.14
Bibliografia

Józwiak W. 2003: Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002. GUS, Warszawa.

Klepacki B. 2001: Problemy dostosowania produkcji roślinnej w Polsce do standardów UE. [W] Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z UE. Wieś Jutra, Warszawa.

Majewski E., Dalton G. 2000: Strategiczne wyzwania dla polskiego rolnictwa, wsi i sektora przetwórstwa żywności w kontekście akcesji do UE. [W] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. FAPA, Warszawa.

Majewski E. 2002: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Rocznik Statystyczny RP 2004. 2005: GUS. Warszawa.

Raport z badań monitorowanych nad jakością gleb, roślin, produktów rolniczych i rolno-spożywczych 1997 r. 1998: MRiGŻ, PISiPAR, Warszawa.

Woś A. 1998: Ustrojowe podstawy transformacji sektora żywnościowego. [W] Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej. IERiGŻ, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>