Rada Naukowa

Prof. Nidzara Osmanagic Bedenik (University of Zagreb – Croatia, Faculty of Economics and Business)


Rada Programowa

Prof. Ernst Berg (University of Bonn, Faculty of Agriculture)
Prof. Michal Lostak (University of Life Sciences Prague)
Prof. Olena P. Slavkova (Sumy National Agricultural University)
Prof. Josu Takala (University of Vaasa, Department of Production)
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB)
Prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski)


Komitet Redakcyjny

Prof. dr hab. Stanisław Stańko – redaktor naczelny, tematyczny (rynki rolne)
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski – redaktor statystyczny, tematyczny (metody ilościowe)
Prof. dr hab. Stanisław Urban – redaktor tematyczny (agrobiznes)
Prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek – redaktor tematyczny (ekonomika produkcji i przedsiębiorstw)
Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW – redaktor tematyczny (finanse) i artykuły w języku angielskim
Dr Ewa Rodek – redaktor językowy (język polski)
Mgr Tom Kubicki – redaktor językowy (język angielski)
Dr inż. Anna Grontkowska – sekretarz redakcji