Sytuacja badań ekonomicznych na Słowacji

Main Article Content

Peter Bielik
Daniela Hupková


Słowa kluczowe : badania, rozwój, edukacja, finansowanie
Abstrakt
Celem opracowania było określenie sytuacji w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych na Słowacji oraz jej porównanie z pozostałymi państwami członkowskimi UE i krajami OECD. Szczególną uwagę poświęcono znaczeniu badań ekonomicznych jako instrumentu wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. W wyniku analiz nie odnotowano istotnych różnic między Słowacją, krajami UE-27 i OECD w zakresie ogólnych wskaźników badań. Głównym problemem jest niedostateczne finansowanie badań i rozwoju w ostatnich latach na Słowacji. Jednak mimo problemów finansowych, nastąpiła poprawa wskaźników dotyczących nauki oraz badań.

Article Details

Jak cytować
Bielik, P., & Hupková, D. (2011). Sytuacja badań ekonomicznych na Słowacji. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(2), 37–42. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.14
Bibliografia

ACADEMIC RANKING AND RATING AGENCY 2006: Report "Assessment of public universities and their faculties (2006)", ARRA, Bratislava, December 2006 [Online]. http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/Assessment_HEI_2006.pdf [Accessed 06.03.2011].

ACADEMIC RANKING AND RATING AGENCY 2010: Report "Assessment of public universities and their faculties (2010)", ARRA, Bratislava, December 2010 [Online]. http://www.arra.sk/ranking-2010 [Accessed 06.03.2011].

EUROPEAN COMMISSION 2007: Key Figures 2007, Towards a European Research Area Science, Technology and Innovation. European Commission, Directorate-General for Research, 2007. ISBN 92-79-03450-2.

EUROPEAN COMMISSION 2008: A more research-intensive and integrated European Research Area Science, Technology and Competitiveness, key figures report 2008/2009. Directorate-General for Research, Directorate C - European Research Area: Knowledge-based economy, ISBN 978-92-79-10173-1.

Jensen H. T., Kralj A., McQuillan D., Reichert, S. 2008: The Slovak Higher Education System and its Research Capacity. An European University Association (EUA) Sectoral Report, Institutional Evaluation Programme, Brussel, Belgium, January 2008.

OECD 2010: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010. OECD 2010, ISBN: 978-92-64-08467-4. STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN UNION (Eurostat) 2011: Science, technology and innovation in Europe, Belgium, 2011. ISBN 978-92-79-19843-4, ISSN 1830-754x.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.