Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej

Main Article Content

Graham Dalton
Waldemar Guba
Edward Majewski
Adam Wąs


Słowa kluczowe : ryzyko działalności rolniczej, wahania dochodów, reforma WPR, model symulacyjny gospodarstwa
Abstrakt
W opracowaniu oszacowano ryzyko niskich dochodów w wybranych typach gospodarstw rolniczych dla różnych scenariuszy polityki rolnej w perspektywie lat 2013-2018. Analizę przeprowadzono za pomocą symulacji metodą Monte Carlo z wykorzystaniem modelu symulacyjnego gospodarstwa. Wyniki symulacji wykazały, że w Polsce ryzyko niskich dochodów rolniczych w latach 2013-2018 nie będzie wyższe niż w 2004 roku, pomimo przewidywanej liberalizacji handlu na rynkach rolnych i polityki rolnej UE. Gospodarstwa mleczne, szczególnie z większą skalą produkcji, cechuje wyższa stabilność dochodów w porównaniu do gospodarstw z innych typów produkcyjnych.

Article Details

Jak cytować
Dalton, G., Guba, W., Majewski, E., & Wąs, A. (2007). Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 93(2), 98–106. https://doi.org/10.22630/RNR.2007.93.2.27
Bibliografia

EC Working Document 2001: Risk Management Tools for EU Agriculture. European Commission, Agriculture Directorate-General.

Hardaker J.B., Huirne R.B.M., Anderson J.R.1997: Coping with Risk in Agriculture. CAB International, Oxon, United Kingdom. ISBN 0 85199 199 X.

OECD 2007: OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016. Paris, Rome.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 roku (FADN). 2005: Zakład Rachunkowości Rolnej IERiGŻ.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>