Sposoby ograniczenia ryzyka dochodowego wynikającego z przymrozków wiosennych w sadach jabłoniowych

Main Article Content

Jakub Kłoczko
Adam Wąs


Słowa kluczowe : ryzyko dochodowe, ograniczanie ryzyka, model symulacyjny gospodarstwa rolnego, ryzyko produkcyjne w sadach jabłoniowych
Abstrakt
W opracowaniu przeanalizowano możliwość ograniczenie ryzyka dochodowego wynikającego z występowania przymrozków w produkcji sadowniczej. Analizę przeprowadzono za pomocą symulacji metody Monte Carlo na podstawie danych z celowo wybranego gospodarstwa sadowniczego za lata 1998-2007. Porównanie wyników modelu wskazuje możliwość ograniczenia zmienności dochodu rolniczego przez zastosowanie dzeszowania przeciwprzymrozkowego. Natomiast ubezpieczenia od skutków przymrozków zew względu na wysoki koszt mają ograniczone zastosowanie w stabilizacji dochodu.

Article Details

Jak cytować
Kłoczko, J., & Wąs, A. (2008). Sposoby ograniczenia ryzyka dochodowego wynikającego z przymrozków wiosennych w sadach jabłoniowych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 94(2), 164–171. https://doi.org/10.22630/RNR.2008.94.2.34
Bibliografia

Hardaker J., Huirne R., Anderson J. 1997: Coping with Risk in Agriculture. CAB International, Oxon, United Kingdom.

Klimek G. 2005: Polskie sady jabłoniowe AD. 2004. Hasło Ogrodnicze, nr 11.

Podymniak M. 2006: Przymrozki i mrozy -··jak się przed nimi chronić? Hasło Ogrodnice, nr 4.

PZU 2007: Ogólne warunki dobrowolnych. dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Uchwała Nr UZ/365/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 10 lipca 2007 r.

Świetlik M. 2007: Opłacalność oraz prognoza kosztów w 2007 roku. Hasło Ogrodnicze, nr 7.

Treder W. 2005: Nawadnianie a wielkość jabłek. Hasło Ogrodnicze, nr 2.

Treder W., Hołubowicz T. 2006: Jak chronimy sady przed wiosennymi przymrozkami? cz. I i cz. II. Hasło Ogrodnicze, nr 5, 6.

Ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z 4 kwietnia 2007. Dz.U. 2007.49.328.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty