Rynek hurtowy w Polsce jako miejsce w łańcuchu dostaw kwiatów ciętych i roślin doniczkowych

Main Article Content

Lilianna Jabłońska
Dawid Olewnicki
Maria Roguska


Słowa kluczowe : kanały dystrybucji, rynek hurtowy, kwiaty cięte, rośliny doniczkowe
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie łańcucha dystrybucji roślin ozdobnych będą­cych przedmiotem obrotu na rynku hurtowym w Polsce oraz ocena znaczenia poszczególnych ogniw. Dokonano identyfikacji dostawców i nabywców oraz oszacowano udział poszczególnych źródeł i kanałów zbytu w całkowitej podaży. Scharakteryzowano dostawców pod kątem asor­tymentu oferowanych roślin, a w przypadku producentów – także pod kątem skali produkcji. Badania wykazały zmniejszenie się roli rynku hurtowego w dystrybucji roślin ozdobnych w Polsce. Obecnie jest on ogniwem w łańcuchu dostaw pomiędzy małymi dostawcami i małymi odbiorcami, co przy dalszej koncentracji popytu na detalicznym rynku kwiaciarskim będzie jeszcze bardziej minimalizowało jego rolę. Równocześnie inna jest waga poszczególnych ka­nałów zbytu kwiatów ciętych i roślin doniczkowych, co wskazuje na konieczność oddzielnego podejścia do tych rynków.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L., Olewnicki, D., & Roguska, M. (2014). Rynek hurtowy w Polsce jako miejsce w łańcuchu dostaw kwiatów ciętych i roślin doniczkowych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 87–97. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.3.35
Bibliografia

Adamus K., Górska M., Pająk B. 2011: Dystrybucja jako jeden z elementów zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, "Logistyka", 5, 18-22.

Barendse H.F.J.,1988: The conditions for a successful introduction of the action system in horticulture, "Acta Horticulturae", 223, 17-23. (Crossref)

Cut Flowers. Guidebook for Export to Japan 2011. www.jetro.go.jp/en/reports/market, odczyt: 09.2012.

Dyczkowska J. 2012: Logistyka zaopatrzenia i produkcji - wpływ na logistykę dystrybucji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej", z. 84, 19-28.

Fijałkowska E. 2013: Kwiaciarnia jako miejsce zakupu roślin ozdobnych na różne uroczystości, Praca inżynierska, SGGW w Warszawie, 69.

Frankowska M. 2011: Znaczenie koncepcji klastrowych łańcuchów dostaw w zwiększeniu międzynarodowej konkurencyjności sieci kooperacyjnych, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", t. 32, 102-117. http://yadda.icm.edu.pl/bazhum/element/bwmetal.element.dl-catalog-609af4c3-b83a-4d93-8c32-e854ed22504, odczyt: 04.2013.

Jabłońska L. 1995: Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 70-73.

Jabłońska L. 2007: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 39-50.

Jabłońska L., Olewnicki D., Gunerka L. 2013: Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(3), 62-72. (Crossref)

Jabłońska L., Olewnicki D., Ragan M. 2013: Zachowania konsumenckie na warszawskim rynku kwiatów ciętych i doniczkowych, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe SGGW", (9), 220-230.

Jabłońska L., Perzyńska K. 2009: Poziom popytu na rośliny ozdobne w Warszawie w 2007 roku i jego determinanty "Zeszyty Naukowe ISiK im. Szczepana Pieniążka", t. 17, 119- 132.

Jabłońska L. Sobczak W. 2011: Rynek chryzantem w Polsce w okresie Święta Wszystkich Świętych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 98(4), 66-76. (Crossref)

Krusze N., 1970: Przemiany ilościowe i wartościowe w gospodarce szklarniowej w Holandii w okresie 1950-1965, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", z. 97, 123-155.

Linder E., Kubiak K., Czekański M. 1989: Organizacja i ekonomika handlu kwiatami, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa, Warszawa, 38-47.

Olewnicki D., Jabłońska L., Rydzewska K., Papakul J. 2013: Popyt na kwiaty na przykładzie warszawskich kwiaciarni. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 183-191. (Crossref)

Petera M. 2013: Rola roślin ozdobnych w życiu mieszkańca aglomeracji miejskiej - przykład Warszawy, Praca magisterska, SGGW, 48.

Ragan M. 2011: Charakterystyka rynku roślin ozdobnych we Francji w latach 2005-2006, Praca inżynierska, SGGW, 30.

Ragan M. 2012: Popyt na kwiaty cięte i rośliny doniczkowe w Warszawie w 2011 roku z uwzględnieniem preferencji konsumentów, Praca magisterska, SGGW w Warszawie s. 84-88.

Rikken M. 2011: The global competitiveness of Kenyan flower industry, [w] The Fifth Video Conference on the Global Competitiveness of the Flower Industry in Eastern Africa. Kenya Flower Council, 5-7. www.euacpcommodities.eu/files, odczyt: 02.2013.

Roguska M. 2013: Dostawcy i nabywcy na hurtowym rynku roślin ozdobnych w Polsce, Praca magisterska. SGGW.

Trojanowski T. 2011: Pośrednicy oraz rodzaje kanałów dystrybucji, "Logistyka", 6, 3809-3815.

Van Liemt G. 2000: The Word cut flower industry: Trends and prospects. International Labour Office. Geneva. www.unevoc.org, odczyt: 05.2014.

Van der Vorst J.G.A.J., Bloemhof J.M., de Keizer M. 2012: Innovative Logistics Concepts in the Floriculture Sector. Wageningen University, http://centmapress.ilb.uni-bonn.de/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/236/217, odczyt: 02.2014.

Wijnands J. 2005: Sustainable International Networks in the Flower Industry. Bridging Empirical Findings and Theoretical Approaches. Scripta Horticulturae 2. International Society for Horticultural Science. Belgium. www.actahort.org/chronica/pdf/sh_2.pdf, odczyt: 03.2010.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>