Zmiany cen kwiatów na polskim rynku hurtowym w latach 2008-2014

Main Article Content

Lilianna Jabłońska
Dawid Olewnicki
Wioleta Sobczak


Słowa kluczowe : ceny, kwiaty cięte, rynek hurtowy, Polska
Abstrakt
Celem badań było poznanie zmian hurtowych cen kwiatów ciętych krajowej produkcji w latach 2008-2014 na tle zmian cen kwiatów z importu, cen na aukcji FloraHolland i cen środków produkcji oraz płac, a także zróżnicowanie cen pomiędzy rynkami hurtowymi. Badaniami objęto 15 gatunków kwiatów ciętych i jeden doniczkowy. Podstawą analiz były ceny minimalne i maksymalne rejestrowane na 5 rynkach hurtowych w tym samym tygodniu każdego miesiąca, zamieszczane w „Haśle Ogrodniczym”. Z badań wynika, że ceny uzyskiwane przez producentów były wyższe niż na aukcji FloraHolland, a w przypadku cen maksymalnych 5 gatunków nawet wyższe niż ceny kwiatów importowanych. Przy niskich cenach w Holandii i rosnącym imporcie, polscy producenci napotykali barierę ceny. Konkurowanie ceną utrudniły także pogarszające się relacje cen kwiatów do cen czynników produkcji.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L., Olewnicki, D., & Sobczak, W. (2016). Zmiany cen kwiatów na polskim rynku hurtowym w latach 2008-2014. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(1), 53–61. https://doi.org/10.22630/RNR.2016.103.1.6
Bibliografia

Augustyńska-Grzymek Irena, Marcin Cholewa, Mariusz Dziwulski, Konrad Jabłoński, Aldona Skarżyńska, 2010: Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2009-2010. Polski FADN, IERiGŻ, 3.

Jabłońska Lilianna, Małgorzata Brejtkopf, Dawid Olewnicki, 2012a: Ceny warzyw na polskim rynku hurtowym w latach 2002-2010. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(2), 104-113. (Crossref)

Jabłońska Lilianna, Ksenia Juszczak, 2010: Zmienność i współzmienność cen na rynku kwiatów ciętych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, 120-133.

Jabłońska Lilianna, Dawid Olewnicki, 2013: Długookresowe zmiany w polskim imporcie i eksporcie kwiatów ciętych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(1), 197-210. (Crossref)

Jabłońska Lilianna, Dawid Olewnicki, Aleksandra Kowalczyk, 2012b: Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 25-35. (Crossref)

Jabłońska Lilianna, Olewnicki Dawid, Kowalczyk Dominika, 2015: Zmiany w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w latach 2005-2012. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 65-74. (Crossref)

Jeznach Maria, 2007: Podstawy marketingu żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 59-72.

Kubiak Kazimierz, 1998: Ekonomika i organizacja gospodarstw ogrodniczych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, t. 2, 170-180.

Milewski Roman, 2014: Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, 53-56.

Samuelson William F., Stephen G. Marks, 2009: Ekonomia menadżerska, PWE, Warszawa, 431.

Wawrzyniak Julian, Sylwia Kierczyńska, 2004: The running of the nominal and real prices of the selected apple varieties at the wholesale market. "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ekonomia". t. CCCLIX, z. 3, 205-209.

Wróblewska Wioletta, Lilianna Gunerka, 2014: Wpływ zmienności cen kwiatów ciętych i środków produkcji na sytuację ekonomiczną producentów kwiatów w Polsce w latach 2003-2012. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", 101(3), 197-204.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>