Długookresowa analiza rozwoju sektora pieczarkarskiego w Polsce

Main Article Content

Dawid Olewnicki
Lilianna Jabłońska


Słowa kluczowe : produkcja pieczarek, eksport pieczarek
Abstrakt
Produkcja pieczarek w Polsce odznacza się wysoką dynamiką rozwoju. Produkcja tych grzybów w ostatnich latach kształtowała się na poziomie przekraczającym 200 tys. ton, a ich udział w ogólnej produkcji grzybów wynosił ponad 90%. Pieczarki stały się strategicznym produktem w polskim eksporcie produktów ogrodniczych. W latach 2009-2010 udział eksportu w krajowej produkcji pieczarek stanowił około 65%. Pomiędzy latami 2002 i 2010 zmniejszyła się o ponad 8% ogólna liczba gospodarstw uprawiających grzyby, ale jednocześnie wyraźnie zwiększył się udział gospodarstw z powierzchnią upraw powyżej 500 m2. Z przeprowadzonych badań wynika, że utrzyma się liniowa tendencja rosnąca zbiorów, cen oraz eksportu pieczarek.

Article Details

Jak cytować
Olewnicki, D., & Jabłońska, L. (2012). Długookresowa analiza rozwoju sektora pieczarkarskiego w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(4), 127–132. https://doi.org/10.22630/RNR.2012.99.4.47
Bibliografia

Bibro B. 1987: Changes in the production of mushrooms in Poland after the Second World. Warsaw (Crossref)

Xth International Symposium of Horticultural Economics, "Acta Horticulture", nr 223, s. 65-69.

Górczyński J. 2004: Podstawy ekonometrii. Wydawnictwo Wyższej Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sochaczew.

Kubiak K. 1999: Rynek grzybów uprawnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Wyd. COBRO, Warszawa.

Kubiak K., Krajewski A., Stryjewska I., Marynowski R. 2002: Warzywnictwo w Polsce - 1990-2001, Wyd. COBRO, Warszawa.

Majchrowska-Safaryan A. 2011: Podłoże po uprawie pieczarki potencjalnym źródłem zasobności gleby płowej, praca magisterska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Mazur E. 2004: Analiza ekonomiczna modelowego gospodarstwa pieczarkarskiego, praca magisterska SGGW, Warszawa.

Niżewski P., Dach J., Jędruś A. 2006: Zagospodarowanie zużytego podłoża z pieczarkarni metodą kompostową. "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", nr 51, t. 1, s. 24-27.

Olewnicki D. 2011: Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju, praca doktorska SGGW, Warszawa.

Powszechny Spis Rolny 1996 - cele i kierunki produkcji w gospodarstwach rolnych a użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich, 1998, GUS, Warszawa.

Powszechny Spis Rolny 2002. Uprawy ogrodnicze, 2003, GUS, Warszawa.

Powszechny Spis Rolny 2010. Uprawy ogrodnicze, 2012, GUS, Warszawa.

Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB IERiGŻ, Analizy rynkowe za lata 1993-2009, Warszawa.

Sadowska J. 1993: Rozwój produkcji pieczarek w Polsce i wybranych krajach w latach 1950-1991, praca magisterska SGGW, Warszawa.

Skup i ceny produktów rolnych, za lata 2003-2011, Warszawa.

Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Załącznik do D.Urz. Nr 37 z dn. 15.12.2009 r., poz. 87. Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>