Ceny ozdobnego materiału szkółkarskiego w Polsce

Main Article Content

Dawid Olewnicki
Agata Grabowska


Słowa kluczowe : ceny, szkółkarstwo, rośliny ozdobne, rośliny iglaste, rośliny liściaste
Abstrakt
Artykuł przedstawia zróżnicowanie cen ozdobnego materiału szkółkarskiego w Polsce i w województwach. Porównano ceny oferowane przez hipermarkety i gospodarstwa szkółkarskie należące do Związku Szkółkarzy Polskich oraz te niezrzeszone. Z przeprowa­dzonych badań wynika, że ceny badanego asortymentu były bardzo wyraźnie zróżnicowane w Polsce, nawet w obrębie tego samego gatunku. Zarówno w przypadku iglastego, jak i liściastego szkółkarskiego materiału ozdobnego większość badanych gatunków i odmian była droższa w punktach sprzedaży detalicznej znajdujących się w gospodarstwach zrzeszonych w Związku Szkółkarzy Polskich niż w tych poza nim.

Article Details

Jak cytować
Olewnicki, D., & Grabowska, A. (2014). Ceny ozdobnego materiału szkółkarskiego w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 145–154. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.3.41
Bibliografia

Grabowska Agata, 2013: Ceny detaliczne ozdobnego materiału szkółkarskiego w poszczególnych województwach oraz w całym kraju, Praca magisterska, SGGW w Warszawie.

Ingels Jack, 2012: Ornamental Horticulture, Science, Operations & Management, Delmar, New York.

Jabłońska Lilianna 1999: Szkółkarstwo ozdobne w kraju i na świecie, "Owoce Warzywa Kwiaty", 23, 2-4.

Jabłońska Lilianna, 2008: Pozycja Polski w świecie jako producenta roślin ozdobnych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 10(4), 124-129. (Crossref)

Jabłońska Lilianna, Ragan Magdalena, Olewnicki Dawid,2013: Popyt na kwiaty cięte i doniczkowe oraz jego determinanty - przypadek Warszawy, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 15(1), 60-66.

Marosz Adam, Jabłońska Lilianna, 2001: Zmiany w strukturze produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego w Polsce centralnej w ostatnim dziesięcioleciu. Szkółkarstwo ozdobne na progu nowego millenium, Wydawnictwo Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, 40-47.

Olewnicki Dawid, 2011: Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju, Praca doktorska, SGGW, Warszawa.

Trębacz Anna, 1992: Relacje cen produktów ogrodniczych i środków produkcji, Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Poznaniu, z. 222, 70-71.

Wysocka Monika, 2009: Popyt na materiał szkółkarski wśród centrów ogrodniczych w Warszawie w 2007 r., Praca magisterska, SGGW w Warszawie.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>