Procesy koncentracji w hodowli roślin w Polsce

Main Article Content

Ludwik Wicki


Słowa kluczowe : koncentracja hodowli roślin, koncentracja odmian, współczynnik Giniego, C4, HHI
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie stopnia koncentracji na polskim rynku nasiennym. Posłużono się wskaźnikami koncentracji CRn, HHI oraz Giniego. Analizą objęto okres 1994-2008. Stwierdzono, że konkurencja na rynku nasiennym wzrasta ze względu na rosnąca liczbę odmian w doborze, ale zmiany w koncentracji uwzględniające udziały odmian w rynku były małe. Poziom koncentracji polskiego rynku nasiennego według gatunków uwzględniający udziały poszczególnych hodowców także malał, ale w polskiej hodowli roślin zachodziły procesy koncentracji, które doprowadziły do dominacji pojedynczych firm w hodowli określonego gatunku. Wzrost konkurencji na rynku wiązał się więc z koncentracją i specjalizacją w polskiej hodowli roślin. Mimo to udział polskich firm w rynku malał ze względu na znaczne ograniczenie popytu na nasiona.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L. (2009). Procesy koncentracji w hodowli roślin w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 96(3), 28–40. https://doi.org/10.22630/RNR.2009.96.3.30
Bibliografia

Duczmal К. 2008: Jutro polskiego sektora nasiennego - przewidywane zmiany wraz z modelem naukowego wsparcia. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, nr 2, s. 27-37.

ETC Group 2008: Who Owns Nature? Corporate Power and the Final Frontier in the Commodification of Life. ETC Group 2008 [http://www.etcgroup.org/en/materials/publications.html] data dostępu: 14.06.2009.

Fernandez-Cornejo J. 2004: The Seed Industry in U.S. Agriculture. Agriculture Information Bulletin, nr 786, USDA.

Fernandez-Cornejo J. 2006: Biotechnology and Agriculture. [W:] Agricultural Resources and Environmental Indicators, 2006 Edition (red. Wiebe К., Gollehon N.). Economic Information Bulletin, nr 16, USDA, July, s. 66-75.

Fernandez-Cornejo J., Spielman D. 2002: Concentration, Market Power, and Cost Efficiency in the Corn Seed Industry. 2002 Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association. Long Beach, CA, July, s. 28-31 [http://sard.ruc.edu.cn/zengyinchu/files/ Kecheng/Agricultural Market and Distribution/Research Papers/ Concentration, Market Power, and Cost Efficiency in the Corn Seed Industry.pdf] data dostępu 14.06.2009.

Marciniak К. 2008: Polska hodowla roślin w roku 2008. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, nr 4, s. 14-16.

Oehmke J., Wolf C. 2003: Measuring Concentration in the Biotechnology R&D Industry: Adjusting for Interfirm Transfer of Genetic Materials. AgBioForum, 6(3), s. 134-140.

Podlaski S. 2008: Kierunki rozwoju światowego przemysłu nasiennego. Hodowla Roślin iNasiennictwo, nr 2, s. 20-26.

Schimmelpfennig D., Pray C., Brennan M. 2004: The Impact of Seed Industry Concentration on Innovation: A Study of U.S. Biotech Market Leaders. Agricultural Economics 30 (2004), s. 157- 167. [http://www.econ.iastate.edu/ faculty/ langinier/teaching2005/ 615-fall2005/Hom4/schimmelp-fenning etal.pdf] data dostępu 14.06.2009.

The World's Top 10 Seed Companies-2006. 2007: The World's Top 10 Seed Companies-2006 [http:/ /www.etcgroup.org/en/materials/publications.html? pubid=656], data dostępu: 16.06.2009.

Wicki L. 2008: Wartość rynku nasion w Polsce a dochody hodowców. Roczniki Naukowe SERiA, 10(4), 457-462.

Wicki, L. (2008). Finansowanie hodowli roślin w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 182–193.

Wicki, L., & Runowski, H. (1997). Subwencjonowanie postępu biologicznego w rolnictwie. W H. Runowski (red.), Postęp biologiczny w rolnictwie (s. 297–314).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora