„Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” (DOI czasopisma naukowego 10.22630/RNR) wydawane w latach 1957-2019 publikowały wyłącznie oryginalne prace naukowe prezentujące wyniki badań empirycznych oraz artykuły metodyczne. Redakcja nie przyjmowała opracowań już publikowanych w innych czasopismach lub opracowaniach zwartych ani opracowań wtórnych, bazujących wyłącznie na danych obcych.

Szczegóły

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ISSN: 2353-4362; e-ISSN: 2543-9294; DOI: 10.22630/RNR

Indexed in:
AGRO(1992-2012); Bibliografia Geografii Polskiej; IC Journals Master List(2012-2018); BazEkon(2006-); PBN - Polska Bibliografia Naukowa; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities(2013-2015)

Logo CC   OA   Metadata from Crossref logo   Crossref Similarity Check logo
Wyświetl wszystkie wydania