Korzyści zewnętrzne prowadzenia zrównoważonych winnic w Polsce w warunkach zmian klimatu

Main Article Content

Mariusz Maciejczak


Słowa kluczowe : korzyści zewnętrzne, zrównoważona produkcja, winnice, zmiany klimatu
Abstrakt
Głównymi celami badań było określenie rodzajów korzyści zewnętrznych związanych z prowadzeniem winnicy zgodnie z zasadami zrównoważonej produkcji, a następnie, w oparciu o wnioski z oceny rozwoju upraw winiarskich w Polsce w warunkach zmian klimatu, zbadanie opinii konsumentów na temat ich warunkowej skłonności do zapłaty wyższej ceny za wino pochodzące z upraw generujących pozytywne efekty zewnętrzne. Stwierdzono, że uprawa winorośli odbywająca się w sposób zrównoważony cechuje się występowaniem korzyści zewnętrznych. Korzyści te wynikają z lokalnego charakteru dóbr publicznych, do których można zaliczyć przede wszystkim dany ekosystem, określany jako terroir i powiązane z nim sieciowo elementy takie jak bioróżnorodność czy krajobraz. Oddziałują one w sposób synergiczny na inne korzyści zewnętrzne o charakterze społecznym, takie jak atrakcyjność turystyczna czy dziedzictwo kulturowe. Wykazano, że uprawa winorośli z przeznaczeniem na wino i produkcja wina w Polsce dynamicznie wzrastają, a zmiany klimatu będą wpływały na dalsze potencjalne możliwości rozwoju tego sektora. Badani konsumenci wskazali, że ważne są dla nich takie atrybuty wina jak ekologiczny sposób produkcji czy praktyki odpowiadające na zmiany klimatu. W większości deklarowali oni gotowość zapłaty za nie więcej niż za cechy związane z innymi korzyściami zewnętrznymi, takimi jak bioróżnorodność czy krajobraz. Ukierunkowanie polskich winnic na produkcję generującą korzyści zewnętrzne, np. ekologiczną, pozwoli na skorzystanie z efektu sieciowego, co może przełożyć się na chęć konsumentów do zapłaty wyższej ceny za wino.

Article Details

Jak cytować
Maciejczak, M. (2019). Korzyści zewnętrzne prowadzenia zrównoważonych winnic w Polsce w warunkach zmian klimatu. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 106(1), 97–109. https://doi.org/10.22630/RNR.2019.106.1.8
Bibliografia

Ayyub Samia, Wang Xuhui, Asif Muhammad, Ayyub Rana 2018: Antecedents of Trust in Organic Foods: The Mediating Role of Food Related Personality Traits. Sustainability 10(10), s. 1-17.

Belletti Giovanni, Marescotti Andrea, Touzard Jean-Marc 2015: Geographical Indications, Public Goods, and Sustainable Development: The Roles of Actors’ Strategies and Public Policies. World Development 95, s. 45-57.

Boatto Vasco, Galletto Luigi, Barisann Luigino, Bianchin Federica 2013: The development of wine tourism in the Conegliano Valdobbiadene area. „Wine Economics and Policy” 2, s.93-101.

Brelik Agnieszka 2011: Dobra publiczne a wielofunkcyjny rozwój rolnictwa. „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” nr 25, s. 225-230

Cooper Tamasin, Hart Kaley, Baldock David 2009: Provision of public goods through agriculture in European Union, IEEP, London.

Czyżewski Andrzej, Kułyk Piotr 2013: Kwestia rolna w teorii wyboru publicznego, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 100 (3), s. 7-18.

Dodds Rachel, Graci Sonya, Ko Soyoung, Walker Lindsay 2013: What drives environmental sustainability in the New Zealand wine industry? „Int. J. Wine Bus. Res.” 25, s. 64-184.

Gaeta Davide, Corsinovi Paola 2014: Economics, governance, and politics in the wine market European Union Developments. Palgrave Macmillan, London.

Gibbons María Amelia, Maffioli Alessandro, Rossi Martín Antonio 2016: Money for Wine? Complementarities in the Provision of Private and Public Goods to Wine Producers, IDB Working Paper Series, No. IDB-WP-689, Inter-American Development Bank (IDB), Washington, DC.

Gołębiewska Barbara, Pajewski Tomasz 2018: Positive and negative externalities of management illustrated by the case of agricultural production. „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 2(48), s.113-120.

Harasim Adam 2015: Zagadnienie dóbr publicznych związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Studia i raporty IUNG-PIB, 43(17), s. 117-137.

Klohr Bastian, Fleuchaus Ruth, Theuvsen Ludvig 2014: Who is buying sustainable wine? A lifestyle segmentation of German wine consumers. In Proceedings of the 8th International Conference of the Academy of Wine Business Research, Geisenheim, Germany, 28-30 June 2014.

KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) 2019: Rynek wina w liczbach. Warszawa.

KPMG 2014. Rynek napojów alkoholowych w Polsce. KPMG, Warszawa.

Kunicka-Styczyńska Alina, Czyżowska Agata, Rajkowska Katarzyna, Wilkowska Agnieszka, Dziugan Piotr 2016: The trends and prospects of winemaking in Poland [w] Antonio Morata and Iris Loira (eds.) Grape and Wine Biotechnology, In.Tech. Publ., 401-414.

Lee Hannah, Roehrdanz Patrick R., Ikegami Makihiko, Shepard Anderson V., Shaw M. Rebecca, Tabor Gary, Zhi Lu, Marquet Pablo A., Hijmans Robert J., 2013: Climate change, wine, and conservation. Proceedings of the National Academy of Sciences Apr. 2013, 110 (17), s.6907-6912.

Lisek Jerzy 2008: Climatic factors affecting development and yielding of grapevine in Central Poland. „Journal of Fruit and Ornamental Plant Research” Vol. 16, 2008, s. 285-293.

Lopes Pedro, Sagala Richard, Dood Thomas 2014: Extrinsic wine attributes importance on Canadian consumers purchase decisions for environmentally sustainable wines [w] Proceedings of the 8th International Conference of the Academy of Wine Business Research, Geisenheim, Germany, 28-30 June 2014.

Lourenco-Gomes Lina, Rebelo Joao 2006: Cultural heritage policy. The Alto Douro wine region - World Herita-ge Site. Is there an argument for reinforcing the role of the state? PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 4.

Maciejczak Mariusz 2009: Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych – przegląd literatury, „Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 75, s. 121-128.

Maciejczak Mariusz 2017: Innovations in viticultural production in Poland under climate change conditions. „Roczniki SERiA”, t. XIX, z. 2, s. 151-157.

Maciejczak Mariusz, Grzelak Paweł 2013: Metody wyceny dóbr nierynkowych na obszarach wiejskich. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, 3, s.143-150.

Maciejczak Mariusz, Mikiciuk Jakub 2019: Climate change impact on viticulture in Poland, „International Journal of Climate Change Strategies and Management”, 11 (2), s. 254-264.

Małażewska Sylwia 2015: Środowiskowe dobra publiczne w rolnictwie i na obszarach wiejskich. „Ekonomia i Środowisko” 1 (52), s. 142-147.

Marshall R. Scott, Akoorie Michčle E.M., Hamann Ralph, Sinha Paresha 2010: Environmental practices in the wine industry: An empirical application of the theory of reasoned action and stakeholder theory in the United States and New Zealand. J. World Bus. 45, s. 405–414.

Miłaszewski Rafał 2009: Metody określania kosztów środowiskowych i zasobowych spowodowanych użytkowaniem wód, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Tom 11. Politechnika Białostocka.

Murray Silverman, Marshall R. Scott, Cordano Mark 2005: The Greening of the California Wine Industry: Implications for Regulators and Industry Associations. „Journal of Wine Research”, Vol. 16, No. 2, s. 151-169.

Olewnicki Dawid 2018: Uprawa winorośli w Polsce w świetle danych statystycznych. „Roczniki Naukowe SERiA”, 20(5), s. 139-145

Osadebamwen Ogbeide 2015: Consumer Willingness to Pay a Premium for Organic Wine: Discriminant analysis. Mayfair Journal of Agribusiness Management, 1, s. 24-42.

Pajewski Tomasz, Gołębiewska Barbara 2018: Rolnictwo a środowisko. Efekty zewnętrzne w systemach produkcji rolnej. Wyd. SGGW.

Penco Pierpaolo 2016: Sustainability, environment, innovation and marketing: the wine industry challenge. MIB Trieste School of Management.

Pigou Arthur 1932: The Economics of Welfare, Macmillan, London.

Pomarici Eugenio, Vecchio Riccardo, Mariani Angela 2015: Wineries’ Perception of Sustainability Costs and Benefits: An Exploratory Study in California. Sustainability 7, s. 16164-16174.

Pretty Jules, Craig Brett, Gee David, Hine Rachel, Mason Chris, Morison James, Rayment Matthew, Van Der Bijl Gert, Dobbs Thomas 2001: Policy Challenges and Priorities for Internalizing the Externalities of Modern Agriculture, „Journal of Environmental Planning and Management”, 44, s. 2, 263-283.

Robertson Jeandri, Ferreira Caitlin, Botha Elsamari 2018: The influence of product knowledge on the relative importance of extrinsic product attributes of wine, „Journal of Wine Research”, 29, s. 3, 159-176.

Robinson Jancis (ed), 2006: The Oxford Companion to Wine. Third Edition Oxford University Press, s. 152-153.

Sadilek Tomas, 2019: Perception of Food Quality by Consumers: Literature Review. European Research Studies Journal 22(1), s. 52-62.

Sadowski Maciej (red.) 2014: Raport końcowy projektu Klimada „Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”. Instytut Ochrony Środowiska-PIB, Warszawa, s. 295-308.

Santini Cristina, Cavicchi Alessio, Casini Leonardo 2015: Sustainability in the Wine Industry: Key Questions and Research Trends. Environmentally Sustainable Viticulture: Practices and Practicality. 3-23

Sellers-Rubio Ricardo, Nicolau-Gonzalbez Juan Luis 2016: Estimating the willingness to pay for a sustainable wine using a Heckit model. „Wine Economics and Policy”, 5 (2), s. 96-104.

Stefanucci Stefano, Graça António, Novello Vittorino, Belda Ignacio, Carlos Cristina, Gautier Jacques, 2018: Functional biodiversity in the vineyard. OIV - International Organisation of Vine and Wine, Paris.

Stiglitz Joseph E. 2004: Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 254-291.

Tee Edward., Boland Anne Mare, Medhurst A. 2007: Voluntary adoption of Environmental Management Systems in the Australian wine and grape industry depends on understanding stakeholder objectives and drivers. Anim. Prod. Sci. 47, s. 273-283.

Vecchio Riccardo 2013: Determinants of willingness-to-pay for sustainable wine: Evidence from experimental auctions. Wine Econ. Policy 2, s. 85-92.

Wells Victoria K., Ponting Cerys, Peattie Ken 2010: Behaviour and Climate Change: Consumer Perceptions of Responsibility. „Journal of Marketing Management”, 27, s. 808-833.

Willer Helga, Lernoud Julia 2017: Organic Viticulture Worldwide 2015, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland, April 2017.

Winkler Klara J., Kimberly A. Nicholas, 2016: More than wine: Cultural ecosystem services in vineyard. „Ecological Economics”, 124, s. 86-98.

Zhenmin Liu, Espinosa Patricia, 2019: Tackling climate change to accelerate sustainable development. Nature Climate Change, 9, s. 494-496.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.