Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka - w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce

Main Article Content

Michał Jerzak
Dorota Czerwińska-Kayzer
Joanna Florek
Magdalena Śmiglak-Krajewska


Słowa kluczowe : rośliny strączkowe, determinanty produkcji, alternatywne źródła białka
Abstrakt
W Polsce żywienie zwierząt w 80% oparte jest na importowanej śrucie sojowej. Ze względu na zabezpieczenie podaży pasz wysokobiałkowych wskazane jest poszukiwanie alternatywnych źródeł białka. Ewentualnym rozwiązaniem niniejszego problemu może być rozwój produkcji rodzimych roślin strączkowych. Jednak rośliny te cechują się niekorzystnymi właściwościami biologicznymi, co sprawia, że osiągane wyniki ekonomiczno-produkcyjne są niestabilne i ograniczają rozwój ich produkcji. W związku z tym przed współczesną nauką stoją zadania, które z jednej strony pozwolą ulepszyć produkcję tych roślin, a z drugiej strony pozwolą stworzyć rynek nasion roślin strączkowych, zapewniający płynny obrót tym surowcem.

Article Details

Jak cytować
Jerzak, M., Czerwińska-Kayzer, D., Florek, J., & Śmiglak-Krajewska, M. (2012). Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka - w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(1), 113–120. https://doi.org/10.22630/RNR.2012.99.1.11
Bibliografia

Bugnacka D. 2011: Wykorzystanie nasion roślin strączkowych w żywieniu tuczników, www.portalhodowcy.pl/hodowca-trzody-chlewnej/206-numer-62010/1882; dostęp 31.10.2011.

Jasińska Z. 1981: Rośliny strączkowe, [w] Uprawa roślin, t. 3. PWRiL, Warszawa.

Leszczyńska B. 2011: Nasiona roślin strączkowych w żywieniu zwierząt, www.czwa.odr.net.pl; dostęp 31.10.2011.

Majchrzycki D., Pepliński B., Baum R. 2002: Opłacalność uprawy roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka paszowego, "Roczniki Akademii Rolniczej" t. CCCXLIII, Poznań, s. 129-136.

Podleśny J. 2005: Rośliny strączkowe w Polsce - perspektywy uprawy i wykorzystanie nasion, "Acta Agrophysica", 6(1), s. 213-224.

Rolnictwo w 2004 r., w 2005 r., w 2006 r., w 2007 r., w 2008 r., w 2009 r. www.stat.gov.pl, dostęp 25.10.2011.

Rynek pasz. Stan i perspektywa, wrzesień 2011, IERiGŻ-PIB.

Rynek rzepaku. Stan i perspektywa, maj 2011. IERiGŻ-PIB.

Strzelczyk E., Stawiński S. 2009: Warto uprawiać rośliny strączkowe z dobrego materiału siewnego www.piorin.gov.pl dostęp 29.12.2009

Śruta arachidowa i słonecznikowa - alternatywa dla soi jako pasza dla zwierząt www.ppr.pl dostęp 29.12.2009

Święcicki W., Szukała J., Mikulski W., Jerzak M. 2011: Białko w paszy - krajowe rośliny strączkowe czy importowana śruta sojowa, materiały niepublikowane.

Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 z zmianami [DzU 2006 nr 144 poz. 1045].

Wyniki produkcji roślinnej w 2004 r., w 2005 r., w 2006 r., w 2007 r., w 2008 r., w 2009 r. www.stat.gov.pl, dostęp 31.10.2011.

Żuk J. 2000: Rynek roślin strączkowych, [w] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, SGGW Warszawa, s. 342-352.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.