Sposoby ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Main Article Content

Magdalena Śmiglak-Krajewska


Słowa kluczowe : ryzyko w gospodarstwie rolnym, zarządzanie ryzykiem, różnicowanie produkcji, integracja
Abstrakt
W polskim rolnictwie problem ryzyka i zarządzanie nim jest dziedziną mało znaną i rzadko stosowaną. W związku z tym, że całkowite wyeliminowanie ryzyka jest niemożliwe, rolnicy coraz częściej stają przed koniecznością bardziej aktywnego, świadomego dobierania odpowiednich strategii i technik pozwalających niwelować niekorzystne skutki ryzyka. Głównym celem badań było zidentyfikowanie wykorzystania sposobów zarządzania ryzykiem produkcyjnym oraz rynkowym przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Badania przeprowadzono w 2012 roku wśród 160 gospodarstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż najpowszechniejszym sposobem przeciwdziałania ryzyku w gospodarstwach było różnicowanie prowadzonej produkcji oraz integracja pionowa. Jako główne zagrożenie prowadzonej działalności rolnicy wskazali ryzyko produkcyjne, wynikające ze zmiennych warunków klimatycznych i biologicznych.

Article Details

Jak cytować
Śmiglak-Krajewska, M. (2014). Sposoby ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 136–143. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.61
Bibliografia

Aimin Hao, 2010: Uncertainty, Risk Aversion and Risk Management in Agriculture, "Agriculture and Agricultural Science Procedia", 1(2010). (Crossref)

Ahsan Syed M., Ali A.G. Ali, Kurian John N. 1982: Towards a theory of agricultural crop insurance, "American Journal of Agricultural Economics", 64(3), Ithaca, New York. (Crossref)

Boguta Witold (red.), 2006: Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.

Bringham Eugene F., Gapenski Louis C. 2000: Zarządzanie finansami, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

Dowigiałło Zygmunt, 1980: Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 8-12.

Florek Joanna, 2012: Sposoby ograniczania ryzyka w podmiotach sektora zbożowego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 14(1), 159-164.

Florek Joanna, Czerwińska-Kayzer Dorota, 2013: Sposoby zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 15(5), 70-75.

Jerzak Michał A. 2008: Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 10(3), 246.

Jerzak Michał A., Czyżewski Andrzej, 2006: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 193, 205, 215.

Rembisz Włodzimierz, 2009: Instrumenty rynku rolnego, Vizja Press & IT, Warszawa, 22.

Rogowski Waldemar, Kasiewicz Stanisław, 2004: Identyfikacja ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych, [w] Czas na pieniądz, Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 2, D. Zarzecki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Sangowski Tadeusz, 1998: Ubezpieczenia gospodarcze, Poltex, Warszawa.

Śmiglak Magdalena, 2007: Identyfikacja i wykorzystanie rynkowych metod zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Wielkopolsce. Rozprawa doktorska. Akademia Rolnicza w Poznaniu.

Sulewski, P. (2009). Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń – opinie i postawy. Roczniki Naukowe Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 96(3), 320–328. (Crossref)

Tarczyński Waldemar, Mojsiewicz Magdalena, 2001: Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ustawa z dnia 26 marca 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. 2013.392.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.