Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie

Main Article Content

Michał Jerzak


Słowa kluczowe : instrumenty pochodne, ryzyko cenowe, zarządzanie ryzykiem, rynek pszenicy
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie tendencji rozwojowych światowego rynku instrumentów pochodnych na towary rolne oraz przedstawienie możliwości i zasadności ich wykorzystania do stabilizowania dochodów gospodarstw rolnych funkcjonujących na polskim rynku rolnym. Za pomocą rachunku symulacyjnego przedstawiono potencjalne efekty ekonomiczne uzyskiwane w transakcjach zabezpieczających ceny sprzedaży pszenicy na rynku terminowym Euronext w Paryżu. W konkluzji zwrócono uwagę na dynamiczny rozwój towarowego rynku terminowego na świecie. Stwierdzono, że zabezpieczanie cen pszenicy produkowanej i sprzedawanej w Polsce przy użyciu kontraktów terminowych notowanych na zagranicznych rynkach terminowych jest trudne i mało efektywne.

Article Details

Jak cytować
Jerzak, M. (2014). Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 78–84. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.55
Bibliografia

Damodaran Aswath, 2009: Ryzyko strategiczne, Wyd. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Koźmiński, Warszawa.

Jerzak Michał A. 2013: Towarowy rynek terminowy w rolnictwie - determinanty tworzenia i rozwoju w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej.

NYSE Life Commodity Derivatives, Summary of Commodity Futures and Options Contracts, London 2012.

Futures Industry Association (FIA). Annual Volume Survey 2008-20012.

http://kursy-walut-archiwum.mybank.pl

http://barchart.com

http://theice.com

http://globalderivatives.nyx.com

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.