Organizacja, finansowanie i najnowsze trendy w badaniach ekonomistów rolnictwa w USA

Main Article Content

Wojciech Florkowski


Słowa kluczowe : ustawa Hatcha, system uniwersytecki oparty o nadanie ziemi, NIFA, organizacje producenckie, stosunek społeczeństwa
Abstrakt
W opracowaniu przestawiono ewolucję systemu finansowania nauczania uniwersyteckiego, badań oraz doradztwa w USA. Przedstawiono znaczenie środków z budżetu federalnego i budżetu stanowego oraz finansowanie przez organizacje producenckie, które mają możliwość finansowego wspierania badań z własnych środków.

Article Details

Jak cytować
Florkowski, W. (2011). Organizacja, finansowanie i najnowsze trendy w badaniach ekonomistów rolnictwa w USA. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(2), 28–36. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.13
Bibliografia

Florkowski W.J., Hwang S., Lee I.K. 2006: Consumer Views of the Agricultural and Food Technology Research Directions. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 13(6), 50-54.

Kerr N.A. 1987: The Legacy: A Centennial History of the State Agricultural Experiment Stations, 1887- 1987. Missouri Agricultural Experiment Station, University of Missouri-Columbia, March 1987.

Misra S.K., Huang C.L., Ott S.L. 1991: Consumer Willingness to Pay for Pesticide-Free Fresh Produce, "Western Journal of Agricultural Economics", 16(2), s. 218-227.

Saunders C., Barber A., Taylor G. 2006: Food Miles - Comparative Energy/Emissions Performance of New Zealand's Agriculture Industry, Research Report No. 285, "The Agribusiness and Economics Research Unit", Lincoln University.

Starling S. 2011: EC Backs Fruit and Vegetables with Media Campaign in Wake of 'E-Coli Crisis'. Available online at www.foodnavigator.com/content/view/print/387469 accessed July 15, 2011.

www.georgiacottoncommission.org/index.cfm?show=10&mid=28 The Commission Supports Cotton Research. Accessed July 15, 2011.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.