Wyzwania towarzyszące wdrażaniu dyrektyw regulujących dobrostan zwierząt w Polsce

Main Article Content

Monika Gębska


Słowa kluczowe : prawo, dobrostan zwierząt, wdrożenie
Abstrakt
Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich zawarte w dyrektywach UE obowiązują wszystkie państwa członkowskie. Wdrożenie tych przepisów nie zawsze przebiega sprawnie i nie zawsze zgodnie z harmonogramem. Celem artykułu było przedstawienie barier utrudniających w Polsce wdrożenie tych przepisów. Dane zebrano w 2013 roku metodą wywiadu kierowanego. Wywiady przeprowadzono z osobami wybranymi celowo ze względu na ich zaangażowanie w kwestie dobrostanu zwierząt w ramach pracy (rolnicy, urzędowi lekarze weterynarii, przedstawiciele stowarzyszeń rolników i producentów mięsa) lub działających w organizacjach pozarządowych. Wyniki badania wskazują, że trudności we wdrażaniu regulacji w zakresie dobrostanu zwierząt wynikały głównie z problemów społecznych, finansowych, organizacyjnych, a tylko w niewielkim stopniu ich przyczyną był brak wiedzy na temat dobrostanu lub jej wadliwy transfer. Istotnym działaniem zaradczym może być budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie dobrostanu zwierząt: decydentów, rolników, przetwórców i konsumentów.

Article Details

Jak cytować
Gębska, M. (2014). Wyzwania towarzyszące wdrażaniu dyrektyw regulujących dobrostan zwierząt w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 37–45. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.51
Bibliografia

Börzel Tania, Hofmann Tobias, Panke Diana, 2010: Obstinate and inefficient: Why member states do not comply with European law, "Comparative Political Studies", vol. 43, Issue 11, p. 1363-1390. (Crossref)

Commission Decision 2006/778/EC of 14 November 2006 amending Decision 2000/50/EC concerning minimum requirements for the collection of information during the inspections of production sites on which certain animals are kept for farming purposes, Text with EEA relevance, Official Journal, L 314, 15.11.2006, 0039-0047.

Commission Directive 2002/4/EC of 30 January 2002 on the registration of establishments keeping laying hens, Official Journal, L 30, 31/01/2002, p. 0044-0046.

Commission Regulation (EC) 639/2003 of 9 April 2003 laying down detailed rules pursuant to Council Regulation (EC) 1254/1999 as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport, Official Journal, L 093, 10/04/2003, p. 0010-0017.

Council Decision (2004/544/EC) of 21 June 2004 on the signing of the European Convention for the protection of animals during international transport, Official Journal, L 241, 13/07/2004, p. 22.

Council Decision 78/923/EEC of 19 June 1978 concerning the conclusion of the European Convention for the protection of animals kept for farming purposes, Official Journal, L 323, 17/11/1978 p. 0012 0013.

Council Decision 88/306/EEC of 16 May 1988 on the conclusion of the European Convention for the Protection of Animals for Slaughter, Official Journal, L 137, 02/06/1988, p. 0025-0026.

Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down minimum standards for the protection of laying hens, Official Journal, L 203, 03/08/1999, p. 0053-0057.

Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008, Official Journal, L 010, 15/01/2009, p. 0007-0013 laying down minimum standards for the protection of calves (codified version).

Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of pigs, Official Journal, L 47, 18/02/2009, p. 5 (codified version).

Council Directive 2007/43 of 28 June 2007 laying down minimum rules for the protection of chickens kept for meat production, Official Journal, L 182, 12.7.2007, p. 0019-0028.

Council Directive 64/432/EC on animal health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine, Official Journal, L 121, 29.7.1964, p. 1977.

Council Directive 93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter or killing, Official Journal, L 340, 31/12/1993, p. 0021-0034.

Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for farming purposes, Official Journal, L 221, 08/08/1998, p. 0023-0027.

Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004, on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) no. 1255/97.

Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing, Official Journal, L 303, 18.11.2009.

Council Regulation (EC) no 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation), Official Journal, L 299, 16.11.2007, p. 1.

Council Regulation (EC) No 1255/97 of 25 June 1997 concerning Community criteria for staging points and amending the route plan referred to in the Annex to Directive 91/628/EEC, Official Journal, L 174, 2.7.1997, p. 1.

Council Regulation (EC) no 589/2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) no 1234/2007 as regards marketing standards for eggs, Official Journal, L 163, 24.06.2008, p. 6.

Council Regulation EC 1254/1999 on the common organization of the market in beef and veal, Official Journal, L 160, 26 June 1999, p. 21-47.

European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised), Official Journal, L 241, 13/07/2004, p. 22.

Haverland Markus, Romeijn Marleen, 2007: Do Member States Make European Policies Work? Analysing the Transposition Deficit, "Public Administration", vol. 85, Issue 3, p. 757-778. (Crossref)

Hille Peter, Knill Christoph, 2006: It's the Bureaucracy, Stupid: The Implementation of the Acquis Communautaire in EU Candidate Countries, 1999-2003, "European Union Politics", vol. 7, Issue 4, p. 531-552. (Crossref)

Kaeding Michael, 2006: Determinants of transposition delay in the European Union, "Journal of Public Policy", vol. 26, Issue 3, p. 229-253. (Crossref)

Leiber Simone, 2005: Implementation of EU Social policy in Poland: Is there a Different "Eastern World of Compliance?", Paper presented at the Ninth Biennial International Conference of the European Union's Studies Association (EUSA), Austin, Texas, March 31 April 2, 2005: https://www.ihs.ac.at/publications/pol/LeiberComplianceInPoland_EUSA 2.pdf, date of access 10.10.2014.

Saurugger S abine, 2012: Beyond non-compliance with legal norms, [in:] Research Design in European Studies. Establishing Causality in Europeanization, Exadaktylos Theofanis, Radaelli Claudio M. (eds.), p. 105-195. (Crossref)

Steunenberg Bernard, Toshkov Dimiter, 2009: Comparing transposition in the 27 member states of the EU: the impact of discretion and legal fit, "Journal of European Public Policy", vol. 16, Issue 7, p. 951-970. (Crossref)

Thomas Martha, 2013: The Relationship between National Elections and the Delay in Transposition of E.U. Directives, "Politics & Policy", vol. 41, Issue 6, p. 911-946. (Crossref)

Thomson Robert, Torenvlied Rene, Arregui Javier, 2007: The Paradox of Compliance: Infringements and Delays in Transposing European Union Directives, "British Journal of Political Science", vol. 37, Issue 4, p. 685-709. (Crossref)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Dz.U. z 2008 r., nr 213, poz. 1342.

Versluis Esther, 2007: Even Rules, Uneven Practices: Opening the Black Box of EU Law in Action, "West European Politics", vol. 30, Issue 1, p. 50-67. (Crossref)

Zhelyazkova Asya, 2013: Complying with EU directives' requirements: the link between EU decision-making and the correct transposition of EU provisions, "Journal of European Public Policy", vol. 20, Issue 5, p. 702-721. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora