Rozwój nauk ekonomicznych na Warmii i Mazurach

Main Article Content

Mirosław Gornowicz
Eugeniusz Niedzielski


Słowa kluczowe : nauki ekonomiczne, ekonomika rolnictwa, zarządzanie
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano instytucjonalny, merytoryczny i osobowy rozwój nauk ekonomicznych na Warmii i Mazurach. Analiza obejmowała przede wszystkim okres po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tych nauk w ramach Wyższej Szkoły Rolniczej (od 1950 roku), Akademii Rolniczo-Technicznej (od 1972 roku), a następnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (od 1999 roku).

Article Details

Jak cytować
Gornowicz, M., & Niedzielski, E. (2011). Rozwój nauk ekonomicznych na Warmii i Mazurach. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(2), 64–73. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.17
Bibliografia

Achremczyk S. 2009: Nauk przemożnych perła. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1999-2009, ElSet, Olsztyn.

Jubileusz 50-lecia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wyd. ART., Olsztyn 1999.

Kozdroń J., Sołoma A., Wójcicka A. 1995: Kortowo w 45-leciu. Z dziejów Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie. Daty, fakty, wydarzenia, OW ART, Olsztyn.

Michna G., Faruga G. 2006: Od Cieszyna do Olsztyna, Z przeszłości rolnictwa Ziemi Cieszyńskiej i wyższego szkolnictwa rolniczego Warmii i Mazur (XIX i XX w.), Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Olsztyn.

Olsztyn akademicki 1945 - 1950 - 2010, red. A. Faruga, S. Achremczyk, Stowarzyszenie Absolwentów UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010.

Trzydzieści lat Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 1950-1980, Wyd. ART, Olsztyn 1980.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.