Nauki ekonomiczne: na autostradzie czy drodze donikąd?

Main Article Content

Carl Bronn


Słowa kluczowe : modele myślowe, modelowanie ekonomiczne, badania ekonomiczne
Abstrakt
Budowa modelu jest podstawową metodą badań w zakresie nauk ekonomicznych od czasu wdrożenia technik matematycznych w XVIII w. Coraz bardziej zaawansowane modele, wykorzystujące coraz większe pakiety danych, odnoszące się do coraz nowszych obszarów, spowodowały rosnącą popularność badań przy zastosowaniu modeli, co skutkowało znaczącym postępem metodologicznym. Poza modelami ekonometrycznymi, łatwo poddającymi się weryfikacji, w ekonomii można zastosować także inne modele, tzw. modele myślowe, rzadko podlegające weryfikacji. Oba typy modeli nie są niezależne. Modele myślowe określają ramy, w których opracowywane są modele ekonometryczne. Zatem zrozumienie natury oddziaływania modeli myślowych jest ważne dla dalszego rozwoju nauk ekonomicznych. Pojawiły się już sygnały, że tradycyjne podejście do modelowania ekonomicznego jest niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb obecnych wydarzeń w zrozumieniu ludzkich zachowań i analizy polityki. W artykule podjęto próbę analizy roli modeli myślowych w procesie rozwoju nauk ekonomicznych wskazując na nie jako na alternatywne metody badawcze, które wydają się być lepiej przystosowane do zaspokojenia potrzeb modelowania ekonomicznego.

Article Details

Jak cytować
Bronn, C. (2011). Nauki ekonomiczne: na autostradzie czy drodze donikąd?. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(2), 7–18. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.11
Bibliografia

Argyris C. 1990: Overcoming Organizational Defenses, Needham MA: Allyn and Bacon.

Argyris C., Schön D.A. 1978: Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Reading MA: Addison-Wesley.

Beinhocker E.D. 2005: The Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics, London: Random House Business Books.

Casti J. 1990: Searching for Certainty, New York: William Morrow and Company.

Chung C.C., Kiesler H.J. 1990: Model Theory (2nd Ed.), Amsterdam: Elsevier Science.

Dooley K.J. 1997: A complex adaptive systems model of organizational change, "Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences", Vol. 1, No. 1, s. 69-97. (Crossref)

Epstein J.M. 2006: Generative Social Science: Studies in agent-based computational modelling, Princeton NJ: Princeton University Press.

Friedman M. 1953: Part 1 - The methodology of positive economics, In M. Friedman, Essays in Positive Economics. Chicago IL: University of Chicago Press.

Meadows D.H. 1999: Leverage points: Places to intervene in a system, The Sustainability Institute.

Miller J.H., Page S.E. 2007: Complex Adaptive Systems: An introduction to computational models of social life, Princeton NJ: Princeton University Press.

O'Connor J., McDermott I. 1997: The Art of Systems Thinking: Essential skills for creativity and problem solving, San Francisco CA: Thorson.

Ross R. 1994: The ladder of Inference, In P. Senge, R. Ross, B. Smith, C. Roberts and A. Kleiner, The Fifth Discipline Fieldbook, London: Nicholas Brealey.

Ruhl J.B. 2008: Law's complexity, "Georgia State University Law Review", Vol. 24, No. 4, s. 885-912.

Senge P.M. 1990: The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, London: Century Business.

Simon H.A. 1963: Problems of methodology: Discussion, "American Economic Review", Vol. 53, No. 2, s. 229-236.

Sterman J.D. 2000: Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Boston MA: Irwin McGraw-Hill.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.