Kwestie stabilizacji dochodów w rolnictwie

Main Article Content

Cezary Klimkowski
Włodzimierz Rembisz


Słowa kluczowe : dochody, dochody rolnicze, ryzyko, ubezpieczenia, stabilizacja dochodów, wspólna polityka rolna
Abstrakt
W ostatnich latach wskutek zmian WPR , uwarunkowań rynkowych i klimatycznych wzrasta zmienność dochodów producentów rolnych w Unii Europejskiej. Znajduje to odbicie w zmianach WPR , jakie zostały wdrożone w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, a które mają na celu wsparcie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. W pracy dokonano oceny przydatności jednego z instrumentów finansowanego w ramach WPR – narzędzia stabilizacji dochodów. Wykorzystano w tym celu dane dotyczące dochodów uzyskiwanych przez 5364 gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość FADN. Wykazano, że ten typ ubezpieczeń funkcjonowałby nawet przy niewielkiej wartości składki (0,5% wartości zeszłorocznej produkcji) i stanowił znacząco lepszą ochronę dochodów rolników niż tradycyjne ubezpieczenia produkcji rolnej.

Article Details

Jak cytować
Klimkowski, C., & Rembisz, W. (2014). Kwestie stabilizacji dochodów w rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 85–96. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.56
Bibliografia

Bielza Diaz-Caneja Maria, Conte Constanza Giulia, Dittmann Christoph, Gallego Pinilla Francisco Javier, Stroblmair Josef, Catenaro Remo, 2009: Risk Management and Agricultural Insurance Schemes in Europe, European Commission, Luxemburg.

El Benni Nadja, Finger Robert, Mann Stefan, 2012: The effect of agricultural policy change on income risk in Swiss agriculture, praca zaprezentowana na 123. Seminarium EAAE, Dublin, 23-24 Luty.

Espaňa: El Seguro Agrario Combinado en Cifras 2011, 2012: Agroseguro, http://agroseguro.es/publicaciones/otras-publicaciones, dostęp: 1 maja 2014 r.

Finger Robert, Lehmann Niklaus, 2012: Do Direct Payments Influence Farmers' Hail Insurance Decisions?, "Agricultural Economics", vol. 43. (Crossref)

Froot Kenneth, 1999: The Market for Catastrophic Risk: a Clinical Examination. National Bureau of Economic Research, Cambridge. (Crossref)

Gilbert Christopher Leslie, Morgan Christopher Wyn, 2010: Food price volatility, "Philosophical Transactions of The Royal Society", vol. 365. (Crossref)

Goodwin Barry, Smith Vincent, 2010: Private and Public Roles in Providing Agricultural Insurance in the United States, [w:] Private and Public Roles in Insurance, AEI Press, Washington.

Hansen Henning Otte, 2013: Food Economics. Industry and markets, Routledge Textbooks, Copenhagen.

Janc Andrzej, 2012: Trudności w funkcjonowaniu upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006-2012, prezentacja przedstawiona na konferencji pt. Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie, Warszawa, 5 listopada.

Klimkowski Cezary, Hamulczuk Mariusz, 2013: Uwagi do propozycji rozwiązań odnośnie priorytetu 3 Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, maszynopis.

Mahul Olivier, Stutley Charles, 2010: Government Support to Agricultural Insurance: Challenges and Opportunities for Developing Countries, World Bank, Washington. (Crossref)

Nazlioglu Saban, Soytas Ugur, 2012: Oil price, agricultural commodity prices, and the dollar: A panel cointegration and causality analysis, "Energy Economics", vol. 34. (Crossref)

Rembisz Włodzimierz, 2009: Instrumenty rynku rolnego, Vizja Press&It, Warszawa.

Rembisz Włodzimierz, 2013: Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Vizja Press&It, Warszawa.

Smith Vincent, Glauber Joseph, 2012: agricultural insurance in developed countries: Where Have we been and where are we going?, "Applied Economic Perspectives and Policy", 34(3). (Crossref)

Tyner Wallace, 2010: The integration of energy and agricultural markets, "Agricultural Economics", vol. 41, Issue Supplement s1. (Crossref)

Von Ledebur Oliver, Schmitz Jochen, 2012: Price Volatility on the German Agricultural Markets, praca zaprezentowana na 123. Seminarium EAAE, Dublin, 23-24 luty 2012.

Założenia projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. 2014: MRiRW, Warszawa.

www.fadn.pl

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.