Wykorzystanie outsourcingu w przedsiębiorstwach wielkoobszarowych w Wielkopolsce

Main Article Content

Sławomir Jarka


Słowa kluczowe : nowa ekonomia instytucjonalna, outsourcing, przedsiębiorstwa wielkoobszarowe
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest określenie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw rolniczych w województwie wielkopolskim, różniących się zakresem stosowania outsourcingu. Badania zrealizowano w 2011 r. metodą sondażu diagnostycznego i techniki wywiadu kierowanego z kierownictwem 18 przedsiębiorstw wielkoobszarowych różniących się zakresem stosowania outsourcingu. Do oceny poziomu outsourcingu użyto wskaźnika znaczenia kontraktu, którego wielkość zależy od długości, złożoności, kosztów jednostkowych i zakresu procedur zawieranych kontraktów. Przedsiębiorstwa charakteryzujące się wskaźnikiem znaczenia kontraktu od 2,5 do 2,75 były średnio o 1/5 bardziej rentowne niż jednostki, które odnotowały ten wskaźnik na poziomie 2 do 2,49.

Article Details

Jak cytować
Jarka, S. (2013). Wykorzystanie outsourcingu w przedsiębiorstwach wielkoobszarowych w Wielkopolsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 88–96. https://doi.org/10.22630/RNR.2013.100.2.29
Bibliografia

Ciesielska-Maciągowska D. 2011: Wpływ zmiany kosztów transakcyjnych na procesy outsourcingu i offshoringu, [w] Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorstw, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 157-159.

Click R., Duening T. 2005: Essentials of Business Process Outsourcing, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, p. 24. (Crossref)

Coase R.H. 1993: The nature of the firm, [w] The nature of the firm. Origins, evolutions, and Development, O.E. Williamson, S.G. Winter (ed.), Oxford University Press, New York, s. 61-74. (Crossref)

Coase, R.H. 1937: The nature of the firm, "Economica" 4(16), p. 203-207. (Crossref)

Daniłowska A. 2007: Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 43-44.

Demsetz H. 1967: Toward a theory of property rights, Papers and Proceedings of the Seventy-ninth Annual Meeting of the American Economic Association, "American Economic Review" 57, s. 347-359.

Doh, J.P. 2005: Offshore Outsourcing: Implications for International Business and Strategic Management, Theory and Practice, "Journal of Management Studies", 42(3), s. 695-704. (Crossref)

Gurdziński M.W. 2011: Koszty transakcyjne contra koszty organizacji, [w] Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, s. 89-108.

Kłos M. 2009: Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CEDEWU, Warszawa, s. 203-207.

Menard C. 2000: Enforcement procedures and governance structures: What relationship? [w] Institutions, contracts and organizations, C. Menard, E. Elgar (ed.), Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, s. 234-253. (Crossref)

Pietrzak M. 2006: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 46-52.

Powszechny Spis Rolny. 2011: Raport z wyników, Wydawnictwo GUS, Warszawa, s. 66-70.

Trocki M. 2001: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa, s. 120-121.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011.233.1382.

Williamson O.E. 1985: The economic institutions of capitalism, The Free Press, New York.

Williamson O.E. 2000: The new institutional economics: Taking stock, looking ahead, "Journal of Economics Literature", vol. 16, No. 3, ps. 171-195. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.