Płynność finansowa a cykl konwersji gotówki w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej

Main Article Content

Tomasz Pawlonka


Słowa kluczowe : płynność finansowa, cykl konwersji gotówki, branża mięsna, kapitał obrotowy netto
Abstrakt
Długość cyklu konwersji gotówki jest istotnym wskaźnikiem oceny efektywności gospodarowania aktywami i pasywami bieżącymi, jak również ogólnej efektywności jednostki. Im krótszy jest ten cykl, tym więcej obrotów kapitałem obrotowym może dokonać przedsiębiorstwo. Zakładając, że każdy taki obrót pozwala na zrealizowanie przedsiębiorstwu określonej kwoty zysku, zwiększenie częstotliwości obrotów umożliwia wypracowanie większego zysku globalnego. Długość cyklu konwersji gotówki wpływa również w istotny sposób na płynność finansową przedsiębiorstw. Wzrost długości cyklu konwersji gotówki stymuluje wzrost wskaźnika bieżącej płynności finansowej, jednakże tylko do pewnego momentu. Nadpłynności finansowej badanych przedsiębiorstw branży mięsnej towarzyszy malejąca tendencja w zakresie długości cyklu konwersji gotówki.

Article Details

Jak cytować
Pawlonka, T. (2011). Płynność finansowa a cykl konwersji gotówki w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(2), 106–115. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.21
Bibliografia

Boer G., 1999: Managing the cash gap. Journal of Accountancy. October, 27.

Czekaj J., Dresler Z., 1996: Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa, 145.

Drewnowska B. 03.02.2010: Widmo upadłości wisi nad rynkiem mięsnym, KMK, dostęp: http://www.parkiet.com/artykul/894003.html, 01.06.2011 r.

Gawlik L. 2008: Budowa i weryfikacja modelu ekonometrycznego dla określenia liniowej zależności, Kraków, http://min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/GSM2411/gawlik.pdf, dostęp: 20.02.2011 r.

Gołębiowski G. 2004: Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarządzanie finansami przedsiębiorstw, s. 2, dostęp: http://www.golebiowski.stansat.pl/publikacje_g/rola%20KON.pdf, 23.07.2011.

Kamath R. 1989: How Useful are Common Liquidity Measures? Journal of Cash Management. No.1, January-February.

Keynes J. 2003: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa, 171.

Kusak A. 2006: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 23.

Okrzesik J. 2008: Ranking branży mięsnej, www.portalspozywczy.pl/pliki/1539.html, dostęp: 21.06.2011 r.

Pazio W. 1994: Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Sierpinska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Wawryszuk-Misztal A. 2007: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach, Wyd. UMCS, Lublin.

Wędzki D., Sierpińska M. 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.

Zaniecka K. 2001: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.