Rozwój nauk ekonomicznych w Polsce po wprowadzeniu pakietu ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego

Main Article Content

Bogdan Klepacki


Słowa kluczowe : nauki ekonomiczne, badania naukowe
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono ważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone pakietem ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2010 i 2011. Dotyczyły one zagadnień finansowania nauki, funkcjonowania wyższych uczelni, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych, a także systemu awansów naukowych w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B. (2011). Rozwój nauk ekonomicznych w Polsce po wprowadzeniu pakietu ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(2), 43–51. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.15
Bibliografia

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. 2003.65.595.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005.164.1365.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dz.U. 2010.96.615.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Dz. U. 2010.96.620.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz.U. 2010.96.616.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, Dz.U. 2010.96.617.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Dz.U. 2010.96.618.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz.U. 2010.96.619.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011.84.455.

Założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. MNiSzW, maszynopis, 2009, s. 3.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>