Wyzwania dla badań w dziedzinie ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii

Main Article Content

Kenneth Thomson


Słowa kluczowe : ekonomika rolnictwa, Wielka Brytania
Abstrakt
W artykule omówiono trzy grupy wyzwań dla ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii w zakresie obszarów badań, metod i źródeł ich finansowania. Stwierdzono, że przede wszystkim ze względu na wewnętrzne interesy ekonomiści rolni w Wielkiej Brytanii analizują głównie zagadnienia związane z polityką rozwoju obszarów wiejskich, aspektami środowiskowymi i wsparciem w zakresie decyzji o charakterze politycznym, za. w mniejszym stopniu zajmują się ekonomiką i organizacją gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych czy handlem międzynarodowym produktami rolnymi. W zakresie stosowanych metod badawczych stwierdzono, że są one zbliżone do tych stosowanych w innych krajach, z wyraźnym nastawieniem neoklasycznym i instytucjonalnym. Metody ilościowe w modelowaniu rynków są jednak coraz mniej wykorzystywane. Podmioty zajmujące się badaniami w obszarze ekonomiki rolnictwa poddawane są szerokiej ocenie, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, od której zależy wielkość finansowania. Finansowanie jest często przeznaczane na projekty o charakterze multidyscyplinarnym.

Article Details

Jak cytować
Thomson, K. (2011). Wyzwania dla badań w dziedzinie ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(2), 19–27. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.12
Bibliografia

Ahearn M., Bahn H., Barry P., Cordes S., Hewitt T.I., Norton G., Smith K., Thurow A. 1998: Doing Good by Choosing Well: Priorities for Agricultural Economics, Review of Agricultural Economics, 20(2), 332-346. Accessed 13 June 2011 at http://aepp.oxfordjournals.org/content/20/2/332.full.pdf. (Crossref)

Colman D., Lowe P. 1990: The development, organisation and orientation of agricultural economics in the United Kingdom, pp. 165-175 in Rural Studies in Britain and France (eds. Lowe and Bodiguel), ISBN 1-85293-083-7.

Department for Business, Innovation and Skills (BIS) 2011: Global Food and Farming Futures: final report of Foresight project. London. Accessed 8 May 2011 at http://www.bis.gov.uk/foresight.

European Commission 2010: The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future, Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2010) 672 final. Brussels, 18 November.

European Parliament 2010: Draft Report on the Future of the Common Agricultural Policy after 2013, no. 2009/2236(INI), 24 March. (Rapporteur: George Lyon).

European Parliament 2011: Draft Report on the CAP towards 2020, no. 2011/XXXX(INI), Committee on Agriculture and Rural Development, 15.2.2011 (Rapporteur: Albert Deß).

Giles A.K. 1987: No Fixed Abode (Presidential Address to UK Agricultural Economics Society), J. Agric. Econ., 38(3), 371-392. (Crossref)

Higher Education Funding Council for England (HEFCE), Scottish Funding Council (SFC), Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and Department for Employment and Learning, Northern Ireland (DEL) 2008: Research Assessment Exercise 2008: the Outcome, paper RAE 01/2008. Bristol. Accessed 8 May 2011 at http://www.rae.ac.uk/pubs/2008/01/

Hill B. 1996: Farm Incomes, Wealth and Agricultural Policy, Avebury: Hants, UK.

Hodge I., Midmore P. 2006: Evaluation Approaches to Rural Development, paper presented to joint Société Française d'Économie Rurale and Agricultural Economics Society Conference on Rural Development, Paris. http://www.rerc.ac.uk/findings/documents_strategies/SE11Evaluationandrural%20develoment.pdf

Hubbard L.J. 1995: General Equilibrium Analysis of the CAP using the GTAP model, Oxford Agrarian Studies 23(2), 163-172. (Crossref)

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. 1972: The Limits to Growth. New York: Universe Books. ISBN 0-87663-165-0.

Scottish Government 2011: Future of CAP, news release 19 January. http://www.scotland.gov.uk/ News/Releases/2011/01/19115551.

Spelman C. 2011: speech by Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs to Oxford Farming Conference, 5 January. London: Defra.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.