Płynność i rentowność w zmodyfikowanym modelu Du Ponta. Próba weryfikacji

Main Article Content

Justyna Franc-Dąbrowska
Joanna Bereżnicka


Słowa kluczowe : wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności, model Du Ponta, zmodyfikowany model Du Ponta
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zweryfikowania przydatności modelu Du Ponta w jego zmodyfikowanej wersji do obliczenia wskaźników płynności. Próbę badawczą stanowiły spółki akcyjne sektora rolno-spożywczego w latach 2001-2006. Stwierdzono, że zmodyfikowany model Du Ponta nie pozwala na uzyskanie wskaźników płynności identycznych z tymi, które można obliczyć w tradycyjny sposób. Uznano, że nie dyskwalifikuje to jednak zmodyfikowanej wersji modelu Du Ponta, wymaga jednak ostrożności w formułowaniu wniosków i weryfikacji innymi metodami.

Article Details

Jak cytować
Franc-Dąbrowska, J., & Bereżnicka, J. (2008). Płynność i rentowność w zmodyfikowanym modelu Du Ponta. Próba weryfikacji. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 95(1), 183–191. https://doi.org/10.22630/RNR.2008.95.1.21
Bibliografia

Bednarski L. 2007: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.

Kowalczyk J., Kusak A. 2006: Decyzje finansowe firmy. Metody analizy: rentowność, płynność, ryzyko, wartość. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Rutkowski A. 2007: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.

Waśniewski T. 1993: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>