Sześćdziesiąt lat działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Main Article Content

Bogdan Klepacki


Słowa kluczowe : ekonomika rolnictwa, badania naukowe, dydaktyka, Wydział Nauk Ekonomicznych
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zarys historii oraz kierunki rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych (byłego Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Omówiono kierunki badań oraz przedmioty prowadzone na Wydziale w ujęciu historycznym, od jego powstania po czasy współczesne.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B. (2013). Sześćdziesiąt lat działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 7–14. https://doi.org/10.22630/RNR.2013.100.2.22
Bibliografia

XXX lat Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego, 1953-1983. 1983: Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

XL lat Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego, 1953-1993. 1993: Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

lat Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego, 1953-2003. 2003: Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Klepacki B. 2008: Rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych - od rolnictwa do agrobiznesu i ekonomii gospodarki narodowej (studium przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 94(2), 37-46. (Crossref)

Klepacki B. 2008: Geneza i historia Wydziału Nauk Ekonomicznych. Materiały przygotowane z okazji Jubileuszu 55-lecia istnienia Wydziału Nauk Ekonomicznych, Warszawa, maszynopis.

Księga Pamiątkowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 1906-1956, tom I i II. 1958: Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Ziętara W., 2013: Geneza i rozwój Wydziału, [w] M. Stawicki, A. Wojewódzka-Wiewiórska (red.), 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Księga Jubileuszowa 1953-2013, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 9-30.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>