Problem eliminacji trendów podczas oceny ryzyka produkcyjnego podstawowych roślin uprawnych

Main Article Content

Paweł Kobus


Słowa kluczowe : plony roślin uprawnych, prognozowanie, trend, ryzyko
Abstrakt
Na podstawie danych dotyczących plonowania roślin uprawnych z wielu lat można potwierdzić występowanie systematycznych zmian w wysokości plonu na poziomie krajowym. W ocenie wielkości ryzyka produkcyjnego ogólną zmienność plonowania pomniejsza się o systematyczne zmiany wynikające z trendów w plonowaniu poszczególnych roślin uprawnych. W pracy podjęto próbę oceny zasadności takiego postępowania. W tym celu wyznaczono trendy plonowania podstawowych roślin uprawnych w Polsce i porównano jakość predykcji plonów opartych na wyznaczonych trendach oraz jakość predykcji plonów bazujących na średniej arytmetycznej. Jako miarę jakości predykcji przyjęto pierwiastek ze średniego kwadratu błędu predykcji. Badania wykazały, że stosowanie funkcji trendu do predykcji plonowania prowadzi przeciętnie do pogorszenia jakości predykcji o około 27%.

Article Details

Jak cytować
Kobus, P. (2014). Problem eliminacji trendów podczas oceny ryzyka produkcyjnego podstawowych roślin uprawnych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 97–104. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.57
Bibliografia

Goraj Lech, Malanowska Beata, Osuch Dariusz, Sierański Witold, 2012: Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2012 roku, Polski FADN.

Kobus Paweł, Wicki Ludwik, 2010: Variability of Cereals Yields in Poland in the Period of 1968-2008, "Economic Science for Rural Development", nr 21.

Marra Michele C., Schurle Bryan W. 1994: Kansas wheat yield risk measures and aggregation: a meta-analysis approach, "Journal of Agricultural and Resource Economics", 19(1).

Moss Charles B. 2010: Risk, uncertainty and the agricultural firm, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. (Crossref)

Peltonen-Sainio Pirjo, Jauhiainen Lauri, Laurila Ilkka P. 2009: Cereal yield trends in northern European conditions: Changes in yield potential and its realisation, "Field Crops Research", vol, 110, Issue 1, 5 January 2009, 85-90. (Crossref)

Rocznik statystyczny rolnictwa 2013. 2013: GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Wicki Ludwik 2010: Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.