Konflikt rosyjsko-ukraiński a wybrane aspekty ryzyka działalności rolniczej w Polsce

Main Article Content

Emilia Grzegorzewska


Słowa kluczowe : konflikt rosyjsko-ukraiński, rolnictwo, ryzyko międzynarodowe, handel zagraniczny
Abstrakt
W opracowaniu podjęto tematykę wybranych aspektów ryzyka działalności rolniczej. Szczególną uwagę zwrócono na międzynarodowe ryzyko polityczne, zwłaszcza na zagrożenia wynikające z obecnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Zaprezentowano również dane statystyczne dotyczące handlu zagranicznego Polski produktami rolnymi z Rosją i Ukrainą.

Article Details

Jak cytować
Grzegorzewska, E. (2014). Konflikt rosyjsko-ukraiński a wybrane aspekty ryzyka działalności rolniczej w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 46–53. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.52
Bibliografia

Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w III kwartale 2013 roku, www.stat.gov.pl, dostęp: 4.04.2014.

Berg Emanuel, 2005: Integriertes Risikomanagement: Notwendigkeit und Konzepte für die Landwirtschaft, [w] Agrarökonomie im Wandel. Tagungsband zum Fachkolloquium anlässich des 80. Geburtstages von Prof. em. dr. h.c. Günter Steffen, J. Deitmer.

Bernstein Peter, 1997: Przeciw bogom: Niezwykłe dzieje ryzyka, Wydawnictwo WI G-Press, Warszawa.

Dlaczego to Krym jest punktem zapalnym? http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15530777,Dlaczego_to_Krym_jest_punktem_zapalnym_To_trzeba.html#TR relSST, dostęp: 2.05.2014.

Dummeier Edwin, 1940: Economics with Applications to Agriculture, McGraw Hill Book Company, New York - London.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi za lata 2009-2013: W. Łopaciuk (red.), nr 29, 31, 33, 35, 37.

Kaczmarek Tadeusz, 1999: Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym, ODDK, Gdańsk.

Kierul Zenon, 1986: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolniczych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Klepacki Bogdan, 1999: Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Krupa Marian, 2002: Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo "Antykwa", Kraków.

Kłoczko-Gajewska Anna, Sulewski Piotr, 2009: Postawy rolników według ryzyka oraz sposoby jego ograniczania. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 96(1), 141–148. (Crossref)

Olesen Jorgen, 2011: Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change, "European Journal Agronomy", no. 34. (Crossref)

Rocznik statystyczny handlu międzynarodowego w 2012 r., www.stat.gov.pl, dostęp: 28.04.2014.

Rynek mięsa, nr 3/2014, Biuro Analiz i Programowania ARR, http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=479&Itemid=426, dostęp: 30.04.2014.

Rynek mięsa i drobiu, nr 18/2014, Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych, FAPA, 30.04.2014.

Rynek owoców, nr 3/2013, Biuro Analiz i Programowania ARR, dostęp: 30.04.2014.

Serafin Ryszard, 2013: Koncepcja systemu adaptacyjnego zarządzania ryzykiem w procesach produkcyjnych, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 3.

Tereszczuk Mirosława, Ambroziak Łukaszn, 2014: Dobry handel, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 3/4.

Tubiello Francesco, Soussana Jean-François, Howden Markn, 2007: Crop and pasture response to climate change, PNAS, vol. 104, December. (Crossref)

www.wyborcza.biz, dostęp: 30.04.2014.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.