Ceny skupu owoców miękkich do przetwórstwa a rozwój bazy surowcowej w Polsce w latach 1998-2012

Main Article Content

Sylwia Kierczyńska


Słowa kluczowe : powierzchnia uprawy, owoce miękkie, przetwórstwo owocowo-warzywne
Abstrakt
Celem pracy jest określenie zmian cen skupu owoców miękkich przeznaczonych do przetwórstwa oraz areału upraw tych owoców, a także sprawdzenie istnienia zależności pomiędzy tymi cechami. Zmiany cen oraz powierzchni uprawy określono za pomocą indeksów dynamiki, a siłę zależności pomiędzy powierzchnią uprawy a ceną skupu zmierzono współczynnikiem korelacji Spearmana. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że w analizowanym okresie powierzchnia uprawy charakteryzowała się mniejszą zmiennością niż ceny skupu owoców do przetwórstwa. Zmniejszał się areał uprawy wiśni, agrestu oraz truskawek, natomiast zwiększała się powierzchnia uprawy malin oraz porzeczek czarnych i aronii. W przypadku owoców wiśni oraz truskawek uzyskano ujemną zależność cen skupu owoców do przetwórstwa i powierzchni uprawy. W przypadku malin, agrestu, porzeczek czarnych oraz aronii uzyskano dodatnią zależność cen skupu owoców do przetwórstwa i powierzchni ich uprawy.

Article Details

Jak cytować
Kierczyńska, S. (2014). Ceny skupu owoców miękkich do przetwórstwa a rozwój bazy surowcowej w Polsce w latach 1998-2012. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 107–114. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.3.37
Bibliografia

Analiza czynników kształtujących ceny produktów rolnych w Polsce po akcesji do UE, FAPA-SAEPR, Warszawa 2004.

Hamulczuk Mariusz, Gądek Stanisław, Klimkowski Cezary, Stańko Stanisław, 2012: Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Kierczyńska Sylwia, 2011: Wielkość produkcji a poziom cen wybranych gatunków owoców do przetwórstwa, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 12(2), 201-205.

Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2012, GUS, Warszawa 2013.

Rynek owoców i warzyw. Raporty rynkowe, nr 17-43, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 1999-2013.

Tomek William G., Robinson Kenneth L. 2001: Kreowanie cen artykułów rolnych, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.