Świadczenie usług ubezpieczeniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Jarosław Przybytniowski


Słowa kluczowe : dystrybucja, pośrednictwo ubezpieczeniowe, rynek ubezpieczeniowy, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy
Abstrakt
Funkcjonowanie pośrednictwa ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej regulowane jest zapisami dyrektywy 92/WE/ 2002 r., która przewiduje istnienie dwóch rodzajów pośredników w zakresie ubezpieczeń: zależnych i niezależnych. Kraje członkowskie w ramach implementacji dyrektywy mogą stosować własny podział i nazewnictwo pośredników. Pozycja pośredników ubezpieczeniowych jest wyrazem stopnia rozwoju poszczególnych rynków lokalnych i jednym z elementów różnicujących te rynki. Celem artykułu jest określenie pozycji poszczególnych kanałów dystrybucji w .świadczeniu usług ubezpieczeniowych.

Article Details

Jak cytować
Przybytniowski, J. (2011). Świadczenie usług ubezpieczeniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(2), 127–136. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.23
Bibliografia

Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors CEIOPS-DOC-02/06. Protokół. CEA Insurance of Europe, CEA Statistics No 39 Insurance Distribution Channels in Europe Insurers of Europe, March 2010.

Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego [Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation], www. eur-lex.europa.eu.

Klučka, J. 2009: Plánovanie a prognostika v aplikáciách, EDIS. Zilina, 2009, s.93.

Majtánová A., Bláhová M. 2008: Aspekty pośrednictwa ubezpieczeniowego na rynku ubezpieczeniowym Unii Europejskiej, [w:] Rozprawy Ubezpieczeniowe 4 (1/2008), Warszawa, s. 51.

Przybytniowski J.W. 2007: Rynek ubezpieczeń gospodarczych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa,nr 9 (692), s. 39.

Słowiński A., Piaskowski W., Fedor M., Monkiewicz J. 2005: Główne rynki narodowe jednolitego rynku ubezpieczeń, [w:] Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji, Monkiewicz J. (red.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Warszawa.

Swacha-Lech M. 2008: Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDe-Wu, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.