Zróżnicowanie efektywności grup przemysłu spożywczego w Polsce

Main Article Content

Aneta Zakrzewska


Słowa kluczowe : przemysł spożywczy, wydajność pracy, rentowność pracy
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie wydajność pracy i rentowność pracy grup przemysłu spożywczego. Analiza ma charakter mezoekonomiczny i została przeprowadzona dla lat 2006-2008 na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że duże zróżnicowanie efektywności pomiędzy poszczególnymi grupami przetwórstwa spożywczego jest spowodowane zróżnicowaniem technologicznym. Najefektywniejszymi grupami okazały się przemysł olejarski i paszowy.

Article Details

Jak cytować
Zakrzewska, A. (2010). Zróżnicowanie efektywności grup przemysłu spożywczego w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 97(4), 258–266. https://doi.org/10.22630/RNR.2010.97.4.83
Bibliografia

Niezgoda D. 2008: Metodologiczne aspekty przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 10, z. 1.

Porter M.E. 1992: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.

Pszczołowski T. 1978: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa 2007-2009.

Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Urban R. (red.) 2008: Przemysł spożywczy w Polsce. ING Bank Śląski, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.