Rola kontroli wśród pozapłacowych czynników systemów motywacyjnych w grupie przedstawicieli handlowych

Main Article Content

Ewa Jaska
Katarzyna Włodarczyk


Słowa kluczowe : kontrola, systemy motywacyjne, awans zawodowy, pozaekonomiczne metody motywowania, czynniki motywacyjne
Abstrakt
Kontrola, w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, jest wymieniana jako element pozapłacowych metod motywowania. Przeprowadzone badania pozwoliły m.in. określić pozycję kontroli wśród pozapłacowych czynników systemów motywacyjnych. Zgodnie z wynikami badań 63% ankietowanych uznało, że działania kontrolne są ważnym narzędziem motywowania. Jednak w zestawieniu z innymi czynnikami, kontrola i wynikająca z niej ocena, traciły na znaczeniu. Na pierwszym miejscu respondenci zgodnie wskazali na wynagrodzenie. Natomiast wśród metod pozapłacowych za najistotniejszy uznano awans zawodowy. Kontrola była wymieniana na trzecim miejscu.

Article Details

Jak cytować
Jaska, E., & Włodarczyk, K. (2009). Rola kontroli wśród pozapłacowych czynników systemów motywacyjnych w grupie przedstawicieli handlowych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 96(4), 68–76. https://doi.org/10.22630/RNR.2009.96.4.69
Bibliografia

Adamiec M., Kożusznik B. 2002: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - Kreator - Inspirator. Wydawnictwo Akade, Kraków, s. 173.

Ćwik B., Telep A. 2005: Motywowanie jako podstawowy element zarządzania organizacją. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Celnej, Warszawa, s. 54-58.

Karaś R. 2003: Teorie motywacji w zarządzaniu. Wydawnictwo AE, Poznań, s. 14-15.

Kopertyńska M.W. 2002: Zarządzanie kadrami. Wydawnictwo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy "Wspólnota Akademicka", Legnica, s. 55.

Stelmach W. 2004: Obrazy kierowania. Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 65.

www.nf.pl

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.