Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Main Article Content

Grażyna Karmowska


Słowa kluczowe : rozwój regionów, czynniki rozwoju, wskaźniki rozwoju
Abstrakt
Jednym z podstawowych zagadnień związanych z badaniami regionów jest określenie czynników ich rozwoju oraz wykorzystane ich w dalszych analizach. Mierniki syntetyczne dają pierwszą przybliżoną ocenę rozwoju regionu, natomiast mierniki szczegółowe pozwalają na pogłębioną ocenę badanego problemu. O stanie aktywności gospodarczej i poziomie przedsiębiorczości .świadczy liczba przedsiębiorstw gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON. Współczynniki lokalizacji pozwalają określić poziom specjalizacji regionalnej, a także dominującą funkcję województw oraz regionu.

Article Details

Jak cytować
Karmowska, G. (2011). Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 98(2), 85–93. https://doi.org/10.22630/RNR.2011.98.2.19
Bibliografia

Obrębalski M. 2006: Mierniki rozwoju regionalnego [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, s. 26-35.

Opałło M. 1972: Mierniki rozwoju regionów, PWE Warszawa, s. 112-191.

Secomski K. 1970: Mierniki rozwoju regionów. Gospodarka i Administracja Terenowa, nr 1, s. 5.

Strahl D. (red.) 2006: Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, s. 89.

Szymla Z. 2005: Podstawy badań rozwoju regionalnego. Zeszyty Naukowe WSE w Bochni, nr 3, s. 101-111.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.