Ryzyko dochodowe w produkcji mleka w kontekście wybranych propozycji zmian w opodatkowaniu i ubezpieczeniach społecznych w rolnictwie

Main Article Content

Marcin Wysokiński


Słowa kluczowe : dochody, ryzyko dochodowe, produkcja mleka, podatki w rolnictwie
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wrażliwość dochodów gospodarstw mlecznych na zmiany w opodatkowaniu rolnictwa i w systemie ubezpieczeń społecznych. Do analiz użyto danych pochodzących z bazy polskiego FADN za lata 2004-2009. Analizy i symulacje przeprowadzono w zależności od stopnia koncentracji produkcji. Oszacowane skutki zmian w opodatkowaniu rolnictwa i systemie ubezpieczeń społecznych rolników wykazały m.in. znaczący wzrost obciążeń badanych gospodarstw.

Article Details

Jak cytować
Wysokiński, M. (2014). Ryzyko dochodowe w produkcji mleka w kontekście wybranych propozycji zmian w opodatkowaniu i ubezpieczeniach społecznych w rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 153–160. https://doi.org/10.22630/RNR.2014.101.4.63
Bibliografia

Duczkowska-Małysz Katarzyna, Duczkowska-Piasecka Małgorzata, 2008: Raport w sprawie KRUS, BCC, Warszawa, 3.

Gołasa Piotr, 2012: Agricultural tax in Poland and its prospects for change, [w] International scientific days 2012: Global commodity markets: New Challenges and the Role of Policy: May 16-18, 2012, Nitra, Slovak Republic, Materiały Konferencyjne, 375-381.

Gołasa Piotr, Podstawka Marian, 2011: Ubezpieczenia społeczne i opodatkowanie działalności rolniczej, stan obecny i perspektywy zmian, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia", nr 40, 49-50.

Gruziel Kinga, 2008: Możliwości wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w opiniach rolników indywidualnych. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (66), 97–112.

Jerzak Michał, Rembisz Włodzimierz, 2008: Instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym i dochodowym, [w] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwość stabilizowania dochodów producentów rolnych, Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko (red.), Program Wieloletni, nr 113, IERI GŻ, Warszawa, 28.

Józwiak Wojciech, 2010: Obciążenia gospodarstw rolnych osób fizycznych a możliwości rozwojowe tych gospodarstw, Materiały z seminarium IERiGŻ-PIB, 30.04.2010.

Juszczyk Sławomir, 2005: Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kaczorowska Maria, 2014: Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach rolnych cz. 1 i 2, www.mariakaczorowska.pl, dostęp 15.06.2014.

Manteuffel Ryszard, 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWR iL, Warszawa.

Szczodrowski Grzegorz, 2003: Polski system podatkowy. Strategia transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 54.

Wilkin Jerzy, 2003: Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego był, jest i będzie, Andrzej Kowalski (red.), IERiGŻ PI B, Warszawa, 3.

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2005 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wysokiński Marcin, 2011: Wrażliwość gospodarstw mlecznych na zmiany warunków ekonomicznych, Praca doktorska, SGGW, Warszawa, 178-183.

Parzonko A. 2006: Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, 93(1), 85-87. (Crossref)

Prochorowicz, J., Rusielik, R. (2007). Porównanie efektywności skali produkcji mleka w wybranych gospodarstwach Europy w 2005 roku. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika rolnictwa, 94(1), 29-34. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.