Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce

Main Article Content

Tomasz Siudek
Beata Chodera
Paweł Snarski


Słowa kluczowe : konkurencyjność, konkurencja, determinanty konkurencyjności, banki
Abstrakt
Celem pracy jest określenie poziomu konkurencyjności wybranych banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce za pomocą syntetycznego wskaźnika. Z uzyskanych danych wynika, że najbardziej konkurencyjnymi bankami w Polsce były banki komercyjne, a najmniej banki spółdzielcze. W rankingu badanych banków najwyższy poziom konkurencyjności wykazywał Alior Bank S.A., a najniższy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim.

Article Details

Jak cytować
Siudek, T., Chodera, B., & Snarski, P. (2013). Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 25–36. https://doi.org/10.22630/RNR.2013.100.2.24
Bibliografia

Adamkiewicz-Driwłło H.G. 2002: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, s. 12.

Ambastha A, Momaya K. 2004: Competitiveness of firms: Review of theory, frameworks and models, "Singapore Management Review", vol. 26(1), s. 45-61.

Angelini P., Cetorelli N. 1999: Bank competition and regulatory reform: the case of the Italian Banking Industry, Federal Reserve Bank of Chicago, "Working Paper Series", vol. 99, s. 7-46.

Barker T., Kohler J. 1996: Environmental policy and competitiveness, "Environmental Policy Research Briefs", nr 2, s. 165-182.

Barth J., Caprio G., Levine R. 2001: Bank regulation and supervision: what works best? World Bank, s. 205-248. (Crossref)

Beck T., Demirguc-Kunt A., Maksimovic V. 2004: Bank competition and access to finance: International evidence, "Journal of Money, Credit, and Banking", vol. 36, s. 627-648. (Crossref)

Berger A. 2003: Technological progress and the banking industry, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 35, s. 141-176. (Crossref)

Berger A., Hannan T. 1989: The Price - Concentration Relationship in Banking, "Review of Economics and Statistics", vol. 71, s. 291-299. (Crossref)

Besanko D., Thakor A. 1992: Banking deregulation: allocational consequences of relaxing entry barriers, "Journal of Banking and Finance", vol. 16, s. 909-932. (Crossref)

Buckley P.J., Pass C.L., Prescott K. 1988: Measures of International Competitiveness: A Critical Survey, "Journal of Marketing Management", vol. 4(2), s. 175-200. (Crossref)

Chao-Hung W., Li-Chang H. 2010: The influence of dynamic capability on performance in the high technology industry: the moderating roles of governance and competitive posture, "African Journal of Business Management", vol. 4(5), s. 562-577.

Claessens S., Demirgüç-Kunt A., Huizinga H. 2001: How does foreign entry affect domestic banking markets? "Journal of Banking and Finance", vol. 25, s. 891-911. (Crossref)

Claessens S., Dobos G., Klingebiel D., Laeven L. 2003: The growing importance of networks in finance and its effects on competition, [w] Innovations in financial and economic networks, A. Nagurney (ed.), Cheltenham, Elgar, s. 110-135. (Crossref)

Claessens S., Leaven L. 2004: What drives bank competition? Some international evidence, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 36(3), s. 563-583. (Crossref)

Degryse H., Ongena S. 2002: Distance, lending relationships and competition, University of Tilburg, "Working Paper", s. 231-266. (Crossref)

Devlin J., Ennew CH.T. 1997: Understanding compétitive advontage in retail financial services, "International Journal of Bank Marketing", vol. 15(3), s. 81. (Crossref)

Dobosz M. 2001: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.

Eschenbach F., Francois J. 2002: Financial sector competition, services trade and growth, "Tinbergen Institute Discussion Papers", nr 02-089/2, Tinbergen Institute. European Commission 2001: Competitiveness of European Manufacturing, DG Enterprise, Brussels. (Crossref)

Flejterski S. 1984: Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka planowa", nr 9, s. 8.

Harasim J. 2009: Bankowość detaliczna w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa.

Jajuga K. 1993: Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.

Jonas A. 2002: Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce, Wyd. Menadżera i Bankowca, Warszawa.

Krugman P. 1994: Competitiveness: A dangerous obsession, "Foreign affairs", vol. 73(2), s. 28-44. (Crossref)

Lech A. 2011: Definicje i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, "Gospodarka w teorii i praktyce", nr 2(9), s. 70.

Piocha S., Radlińska K. 2008: Konkurencja i konkurencyjność sektora banków komercyjnych, "Zeszyt Naukowy", nr 2 Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Koszalin, s. 4-12.

Porter M.E. 1980: Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de sectores industrials y la competencia, CECSA, México.

Porter M.E. 1990: The competitive advantage of nations, The Free Press, New York. (Crossref)

Scott B.R., Lodge G.C. 1985: US competitiveness in the world economy, Harvard Business School Press, Boston. (Crossref)

Stankiewicz M.J. 2002: Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw: sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 78-79.

Uri P. 1971: Bericht uber die Wettbewerbsfa higkeit der Europa ischen Gemeinschaft, Luxembourg.

Wziatęk-Kubiak A. 2003: Konkurencyjność polskiego przemysłu, Wyd. Bellona, Warszawa, s. 18.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.