1.
Sulewski P, Wąs A. Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013. Studium przypadku. Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. [Internet]. 17 czerwiec 2008 [cytowane 14 lipiec 2024];95(1):76-84. Dostępne na: https://rnr.sggw.edu.pl/article/view/8861