1.
Paszko D, Pawlak J. Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producentów owoców i warzyw. Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. [Internet]. 2 październik 2014 [cytowane 21 czerwiec 2024];101(3):162-70. Dostępne na: https://rnr.sggw.edu.pl/article/view/8630