Sulewski, Piotr, i Adam Wąs. „Gospodarstwa Wielkoobszarowe W różnych Scenariuszach Uwarunkowań Ekonomicznych W Perspektywie Roku 2013. Studium Przypadku”. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 95, no. 1 (czerwiec 17, 2008): 76–84. Udostępniono lipiec 14, 2024. https://rnr.sggw.edu.pl/article/view/8861.