Paszko, Dariusz, i Joanna Pawlak. „Rentowność kapitału własnego a Poziom płynności Finansowej Wybranych Grup producentów owoców I Warzyw”. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101, no. 3 (październik 2, 2014): 162–170. Udostępniono czerwiec 21, 2024. https://rnr.sggw.edu.pl/article/view/8630.