Olewnicki, Dawid, i Kinga Cichocka. „Ocena Kondycji Ekonomiczno-Finansowej przedsiębiorstwa produkującego I sprzedającego rośliny Ozdobne”. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 106, no. 1 (maj 28, 2019): 87–96. Udostępniono maj 20, 2024. https://rnr.sggw.edu.pl/article/view/6958.