Sulewski, P., i A. Wąs. „Gospodarstwa Wielkoobszarowe W różnych Scenariuszach Uwarunkowań Ekonomicznych W Perspektywie Roku 2013. Studium Przypadku”. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 95, nr 1, czerwiec 2008, s. 76-84, doi:10.22630/RNR.2008.95.1.8.